"Mijn cliënt is zeer formeel en stelt op geen enkel moment en op geen enkele wijze te zijn tussengekomen om een wedstrijd te beïnvloeden of te vervalsen", laat de advocaat van Swolfs weten. "Hij heeft nooit met spelers of trainer gepraat om een match te beïnvloeden en hij heeft ook niet aan iemand gevraagd om dit te doen." "Het is betreurenswaardig om vast te stellen dat oncontroleerbare informatie uit het onderzoek naar buiten wordt gebracht en dat mijn cliënt niet in detail in de media kan en mag reageren om het onderzoek niet te schaden", klinkt het voorts. "Mijn cliënt heeft vertrouwen in het gerecht en uit het verdere onderzoek zal blijken dat er mogelijk een perceptie is ontstaan maar dat er door mijn cliënt concreet niets werd gedaan. Hij ontkent dan ook formeel de ten laste gelegde feiten." Swolfs werd medio oktober samen met zijn voorzitter Dirk Huyck in het kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie, maar vrijgelaten onder voorwaarden. Zij mogen zolang het onderzoek loopt, en dat voor maximaal drie maanden, geen contact hebben met de club. Ook met de pers mogen ze niet praten. (Belga)

"Mijn cliënt is zeer formeel en stelt op geen enkel moment en op geen enkele wijze te zijn tussengekomen om een wedstrijd te beïnvloeden of te vervalsen", laat de advocaat van Swolfs weten. "Hij heeft nooit met spelers of trainer gepraat om een match te beïnvloeden en hij heeft ook niet aan iemand gevraagd om dit te doen." "Het is betreurenswaardig om vast te stellen dat oncontroleerbare informatie uit het onderzoek naar buiten wordt gebracht en dat mijn cliënt niet in detail in de media kan en mag reageren om het onderzoek niet te schaden", klinkt het voorts. "Mijn cliënt heeft vertrouwen in het gerecht en uit het verdere onderzoek zal blijken dat er mogelijk een perceptie is ontstaan maar dat er door mijn cliënt concreet niets werd gedaan. Hij ontkent dan ook formeel de ten laste gelegde feiten." Swolfs werd medio oktober samen met zijn voorzitter Dirk Huyck in het kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie, maar vrijgelaten onder voorwaarden. Zij mogen zolang het onderzoek loopt, en dat voor maximaal drie maanden, geen contact hebben met de club. Ook met de pers mogen ze niet praten. (Belga)