"Ik vind het belangrijk om als nieuwbakken minister van Sport hier te zijn", stelde Weyts, die benadrukte dat hij op al zijn beleidsdomeinen (Onderwijs, Vlaamse Rand, Dierenwelzijn en dus ook Sport) extra middelen kreeg toegewezen. Voor topsportbeleid wordt het jaarlijkse budget met twee miljoen euro verhoogd tot 26 miljoen euro. Daarnaast wordt tien miljoen euro voorzien voor investeringen in topsportinfrastructuur. "Dat maakt dat we in globo voor de komende regeerperiode een marge hebben van 140 miljoen euro voor topsport. Ik denk dat dit een heel goede zaak is", onderstreepte de minister. Investeringen in topsportbeleid zijn volgens Weyts nodig omdat atleten met hun prestaties een significante impact hebben op de samenleving. Hij noemt dat het "vliegwieleffect". "Ik heb dat ook zo uitgelegd aan de atleten. Hun prestaties leiden ertoe dat mensen gaan bewegen en sporten. Als je ziet dat het ledenaantal van de gymfederatie op enkele jaren tijd van 100.000 naar 120.000 is gestegen, dan speelt daar het effect van Nina Derwael. Hetzelfde kan je zeggen van het hockey." De minister benadrukte daarnaast het belang om te blijven focussen op de atleten die de top acht kunnen halen. "De antipode van ons beleid is wat ik noem het poedersuikerbeleid. Je strooit wat poedersuiker op een taart en iedereen is tevreden want heeft iets gekregen. Maar dat blaas je zo weg. Daarom blijven we inzetten op de atleten die het talent en de ambitie hebben om top acht te halen." Volgens Weyts heeft die aanpak er de voorbije jaren toe geleid dat het Vlaamse topsportbeleid successen heeft geboekt. "We zijn gegroeid in de breedte, dan denk ik aan sporten zoals taekwondo, en in de diepte want steeds meer van onze atleten maken aanspraak op een medaille. Volgens een prognose van Grace(note) maakt Vlaanderen op de Spelen in Tokio kans op zeven medailles. Dat is heel veel als je naar het verleden kijkt. Maar wie ben ik om een gerenommeerd internationaal bureau tegen te spreken?" (Belga)

"Ik vind het belangrijk om als nieuwbakken minister van Sport hier te zijn", stelde Weyts, die benadrukte dat hij op al zijn beleidsdomeinen (Onderwijs, Vlaamse Rand, Dierenwelzijn en dus ook Sport) extra middelen kreeg toegewezen. Voor topsportbeleid wordt het jaarlijkse budget met twee miljoen euro verhoogd tot 26 miljoen euro. Daarnaast wordt tien miljoen euro voorzien voor investeringen in topsportinfrastructuur. "Dat maakt dat we in globo voor de komende regeerperiode een marge hebben van 140 miljoen euro voor topsport. Ik denk dat dit een heel goede zaak is", onderstreepte de minister. Investeringen in topsportbeleid zijn volgens Weyts nodig omdat atleten met hun prestaties een significante impact hebben op de samenleving. Hij noemt dat het "vliegwieleffect". "Ik heb dat ook zo uitgelegd aan de atleten. Hun prestaties leiden ertoe dat mensen gaan bewegen en sporten. Als je ziet dat het ledenaantal van de gymfederatie op enkele jaren tijd van 100.000 naar 120.000 is gestegen, dan speelt daar het effect van Nina Derwael. Hetzelfde kan je zeggen van het hockey." De minister benadrukte daarnaast het belang om te blijven focussen op de atleten die de top acht kunnen halen. "De antipode van ons beleid is wat ik noem het poedersuikerbeleid. Je strooit wat poedersuiker op een taart en iedereen is tevreden want heeft iets gekregen. Maar dat blaas je zo weg. Daarom blijven we inzetten op de atleten die het talent en de ambitie hebben om top acht te halen." Volgens Weyts heeft die aanpak er de voorbije jaren toe geleid dat het Vlaamse topsportbeleid successen heeft geboekt. "We zijn gegroeid in de breedte, dan denk ik aan sporten zoals taekwondo, en in de diepte want steeds meer van onze atleten maken aanspraak op een medaille. Volgens een prognose van Grace(note) maakt Vlaanderen op de Spelen in Tokio kans op zeven medailles. Dat is heel veel als je naar het verleden kijkt. Maar wie ben ik om een gerenommeerd internationaal bureau tegen te spreken?" (Belga)