Onder meer voormalig topturnsters benoemden tegenover de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk een angstcultuur. Zij spraken over "het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies." De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat vooral slachtoffers hebben meegewerkt aan het onderzoek. "Maar dit laat onverlet dat de gerapporteerde misstanden ernstig zijn." Onder huidige sporters is er volgens het rapport minder sprake van wantoestanden. Wel worden naast het 'doortrainen met blessures' ook andere vormen van mentaal geweld genoemd zoals het niet mogen geven van de eigen mening. Ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag (fysiek geweld en verkrachting) worden vrijwel niet door de huidige sporters gerapporteerd. Uit het onderzoek blijkt dat hoe hoger het sportniveau is des te meer sporters grensoverschrijdend gedrag rapporteren. Het meest komt het voor bij de turners die op internationaal wedstrijdniveau actief zijn. De disciplines waarin het meeste grensoverschrijdend gedrag wordt gerapporteerd, zijn vrouwenturnen, acrobatische en ritmische gymnastiek. Het rapport noemt het machtsoverwicht van de trainer, de beslotenheid van de topsportcultuur, het op zeer jonge leeftijd selecteren en de vele trainingsuren als belangrijke risicofactoren. De overtreders zijn meestal mannen, maar ook vrouwen maken zich er schuldig aan. Uit het onderzoek komt naar voren dat een derde van de oud-sporters na grensoverschrijdend gedrag te hebben ondervonden geen actie heeft ondernomen. Zij misten vertrouwen dat instanties als de KNGU of het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) er iets mee zouden doen. Naar hun mening zijn eerdere schandalen in de doofpot gestopt. In België maakte een onafhankelijke onderzoekscommissie in het turnen ook haar conclusies bekend. Daaruit bleek dat er psychisch grensoverschrijdend gedraag plaatsvond bij Gymfed. Er kwamen formele excuses van zowel Gymfed als de huidige coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Het Franse koppel bleef wel aan boord om Nina Derwael te ondersteunen op de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus). (Belga)

Onder meer voormalig topturnsters benoemden tegenover de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk een angstcultuur. Zij spraken over "het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies." De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat vooral slachtoffers hebben meegewerkt aan het onderzoek. "Maar dit laat onverlet dat de gerapporteerde misstanden ernstig zijn." Onder huidige sporters is er volgens het rapport minder sprake van wantoestanden. Wel worden naast het 'doortrainen met blessures' ook andere vormen van mentaal geweld genoemd zoals het niet mogen geven van de eigen mening. Ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag (fysiek geweld en verkrachting) worden vrijwel niet door de huidige sporters gerapporteerd. Uit het onderzoek blijkt dat hoe hoger het sportniveau is des te meer sporters grensoverschrijdend gedrag rapporteren. Het meest komt het voor bij de turners die op internationaal wedstrijdniveau actief zijn. De disciplines waarin het meeste grensoverschrijdend gedrag wordt gerapporteerd, zijn vrouwenturnen, acrobatische en ritmische gymnastiek. Het rapport noemt het machtsoverwicht van de trainer, de beslotenheid van de topsportcultuur, het op zeer jonge leeftijd selecteren en de vele trainingsuren als belangrijke risicofactoren. De overtreders zijn meestal mannen, maar ook vrouwen maken zich er schuldig aan. Uit het onderzoek komt naar voren dat een derde van de oud-sporters na grensoverschrijdend gedrag te hebben ondervonden geen actie heeft ondernomen. Zij misten vertrouwen dat instanties als de KNGU of het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) er iets mee zouden doen. Naar hun mening zijn eerdere schandalen in de doofpot gestopt. In België maakte een onafhankelijke onderzoekscommissie in het turnen ook haar conclusies bekend. Daaruit bleek dat er psychisch grensoverschrijdend gedraag plaatsvond bij Gymfed. Er kwamen formele excuses van zowel Gymfed als de huidige coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Het Franse koppel bleef wel aan boord om Nina Derwael te ondersteunen op de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus). (Belga)