"Zoals eerder al aangegeven, gaat KVO in beroep tegen de beslissing van de licentiecommissie om de club geen licentie toe te kennen voor volgend seizoen. Daarvoor trekt KVO naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Het verzoekschrift daartoe is intussen ook officieel ingediend. KVO zal zijn dossier op een nog nader te bepalen datum moeten verdedigen voor het BAS, dat zich op 10 mei uitspreekt over de zaak. Tot 12 uur vóór de zitting kunnen er nog nieuwe documenten worden toegevoegd aan het dossier", legt Oostende uit op zijn website. "De licentiecommissie besliste ook nog dat 'Marc Coucke kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het overnameproces, maar dat hieruit niet hoofdzakelijk voortvloeit dat er sprake is van een 'beduidende' invloed, zoals expliciet verboden wordt in het Bondsreglement'", gaat KVO verder. "Hoewel KVO het niet eens is met deze uitspraak wil het zich nu ten volle focussen op haar eigen licentiedossier en de overnameonderhandelingen. Het is essentieel dat er een akkoord wordt gesloten met Alychlo en nv Stadion over de tribunehuur en de openstaande schulden. KVO heeft dan ook beslist om noch de licentie van Anderlecht noch het licentiereglement aan te vechten bij het BAS." "We willen in alle luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen wat water bij de wijn doen en er zo voor zorgen dat er ook volgend seizoen nog profvoetbal wordt gespeeld in Oostende", besluit KVO-voorzitter Frank Dierckens het persbericht. (Belga)

"Zoals eerder al aangegeven, gaat KVO in beroep tegen de beslissing van de licentiecommissie om de club geen licentie toe te kennen voor volgend seizoen. Daarvoor trekt KVO naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Het verzoekschrift daartoe is intussen ook officieel ingediend. KVO zal zijn dossier op een nog nader te bepalen datum moeten verdedigen voor het BAS, dat zich op 10 mei uitspreekt over de zaak. Tot 12 uur vóór de zitting kunnen er nog nieuwe documenten worden toegevoegd aan het dossier", legt Oostende uit op zijn website. "De licentiecommissie besliste ook nog dat 'Marc Coucke kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het overnameproces, maar dat hieruit niet hoofdzakelijk voortvloeit dat er sprake is van een 'beduidende' invloed, zoals expliciet verboden wordt in het Bondsreglement'", gaat KVO verder. "Hoewel KVO het niet eens is met deze uitspraak wil het zich nu ten volle focussen op haar eigen licentiedossier en de overnameonderhandelingen. Het is essentieel dat er een akkoord wordt gesloten met Alychlo en nv Stadion over de tribunehuur en de openstaande schulden. KVO heeft dan ook beslist om noch de licentie van Anderlecht noch het licentiereglement aan te vechten bij het BAS." "We willen in alle luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen wat water bij de wijn doen en er zo voor zorgen dat er ook volgend seizoen nog profvoetbal wordt gespeeld in Oostende", besluit KVO-voorzitter Frank Dierckens het persbericht. (Belga)