Op 20 februari keurde de Pro League een nieuw intern reglement goed om racistische en discriminerende spreekkoren uit de stadions te bannen. Op het Kiel stelde de aanwezige Match Delegate vast dat supporters van Beerschot Wilrijk zondag spreekkoren richtten tegen de joodse gemeenschap. Bovendien zag hij ook een vlag met daarop een doorstreepte Davidster. Naar aanleiding van die feiten wijst de Pro League naar het interne reglement om het anti-discriminatieplan toe te passen. Beerschot Wilrijk wordt verplicht een aantal stappen toe te passen. Zo moeten de Ratten via hun officiële kanalen de anti-joodse houding ondubbelzinnig veroordelen. "Dergelijke acties hebben geen plaats in en buiten het stadion", aldus de Pro League. Beerschot Wilrijk moet zijn supporters laten weten dat er een nultolerantie geldt met betrekking tot racisme. De Pro League vraagt bovendien dat Beerschot Wilrijk niet wacht op Binnenlandse Zaken om actie te ondernemen, maar zelf op zoek gaat naar de overtreders. Zodra de supporters in kwestie opgespoord zijn, is de club verplicht hen twee jaar stadionverbod op te leggen. Dat kan verminderd worden met een jaar als de overtreders een stadionvorming volgen. "De Pro League is zich er van bewust dat de inbreuken gepleegd zijn door een absolute minderheid die in het stadion aanwezig was. Desalniettemin zijn de feiten van die aard dat de Pro League zich verplicht voelt om tot deze stappen over te gaan, teneinde ook de naam van de club en de overgrote meerderheid van zijn supporters te beschermen en de geloofwaardigheid van de Pro League als sociaal bewuste actor te bevestigen", luidt het in een persbericht. Het is de eerste keer dat het reglement inzake racistische spreekkoren tot uitvoering wordt gebracht. Wellicht zal Beerschot Wilrijk ook nog vervolgd worden voor de incidenten op het Kiel door het Bondsparket. (Belga)

Op 20 februari keurde de Pro League een nieuw intern reglement goed om racistische en discriminerende spreekkoren uit de stadions te bannen. Op het Kiel stelde de aanwezige Match Delegate vast dat supporters van Beerschot Wilrijk zondag spreekkoren richtten tegen de joodse gemeenschap. Bovendien zag hij ook een vlag met daarop een doorstreepte Davidster. Naar aanleiding van die feiten wijst de Pro League naar het interne reglement om het anti-discriminatieplan toe te passen. Beerschot Wilrijk wordt verplicht een aantal stappen toe te passen. Zo moeten de Ratten via hun officiële kanalen de anti-joodse houding ondubbelzinnig veroordelen. "Dergelijke acties hebben geen plaats in en buiten het stadion", aldus de Pro League. Beerschot Wilrijk moet zijn supporters laten weten dat er een nultolerantie geldt met betrekking tot racisme. De Pro League vraagt bovendien dat Beerschot Wilrijk niet wacht op Binnenlandse Zaken om actie te ondernemen, maar zelf op zoek gaat naar de overtreders. Zodra de supporters in kwestie opgespoord zijn, is de club verplicht hen twee jaar stadionverbod op te leggen. Dat kan verminderd worden met een jaar als de overtreders een stadionvorming volgen. "De Pro League is zich er van bewust dat de inbreuken gepleegd zijn door een absolute minderheid die in het stadion aanwezig was. Desalniettemin zijn de feiten van die aard dat de Pro League zich verplicht voelt om tot deze stappen over te gaan, teneinde ook de naam van de club en de overgrote meerderheid van zijn supporters te beschermen en de geloofwaardigheid van de Pro League als sociaal bewuste actor te bevestigen", luidt het in een persbericht. Het is de eerste keer dat het reglement inzake racistische spreekkoren tot uitvoering wordt gebracht. Wellicht zal Beerschot Wilrijk ook nog vervolgd worden voor de incidenten op het Kiel door het Bondsparket. (Belga)