Sinds het uitbreken van Operatie Zero in oktober 2018 ligt het gunstig btw- en RSZ-regime voor sporters en sportclubs onder vuur. Vooral voetbalclubs zouden te weinig fiscale bijdragen betalen in vergelijking met hun hoge lonen. Bij een gewone werknemer bedraagt de socialezekerheidsbijdrage 38,07 procent van het brutoloon: de werkgever betaalt 25 procent, de werknemer moet zelf 13,07 procent bijdragen. Bij sportbeoefenaars worden die sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon, waardoor zij een maximumbijdrage van slechts 868 euro per maand moeten betalen. Door dat gunstregime loopt de sociale zekerheid zo'n 70 miljoen euro per jaar mis. De Pro League beseft dat de huidige RSZ-voordelen maatschappelijk en politiek niet langer verdedigbaar zijn. Sinds Operatie Zero deden de profclubs zelf ook een aantal simulatie-oefeningen om zelf met een voorstel op de proppen te komen. Dat moet tegemoet komen aan de politieke en maatschappelijke verzuchtingen, maar mag tegelijk ook niet de concurrentiepositie van de Belgische clubs in de Europese competitie in het gedrang brengen. De Pro League wijst erop dat in veel landen voetbalclubs van een fiscaal en sociaal gunstregime genieten. (Belga)

Sinds het uitbreken van Operatie Zero in oktober 2018 ligt het gunstig btw- en RSZ-regime voor sporters en sportclubs onder vuur. Vooral voetbalclubs zouden te weinig fiscale bijdragen betalen in vergelijking met hun hoge lonen. Bij een gewone werknemer bedraagt de socialezekerheidsbijdrage 38,07 procent van het brutoloon: de werkgever betaalt 25 procent, de werknemer moet zelf 13,07 procent bijdragen. Bij sportbeoefenaars worden die sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon, waardoor zij een maximumbijdrage van slechts 868 euro per maand moeten betalen. Door dat gunstregime loopt de sociale zekerheid zo'n 70 miljoen euro per jaar mis. De Pro League beseft dat de huidige RSZ-voordelen maatschappelijk en politiek niet langer verdedigbaar zijn. Sinds Operatie Zero deden de profclubs zelf ook een aantal simulatie-oefeningen om zelf met een voorstel op de proppen te komen. Dat moet tegemoet komen aan de politieke en maatschappelijke verzuchtingen, maar mag tegelijk ook niet de concurrentiepositie van de Belgische clubs in de Europese competitie in het gedrang brengen. De Pro League wijst erop dat in veel landen voetbalclubs van een fiscaal en sociaal gunstregime genieten. (Belga)