De helft van de ploegen in de Proximus League kreeg begin april slecht nieuws van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Onder hen ook Roeselare, dat al een heel seizoen tegen het faillissement vocht. De West-Vlamingen konden de gevraagde garanties niet voorleggen. Daarnaast ontbraken allerhande betaalbewijzen van lonen, verzekeringen, belastingen en RSZ-bijdragen. Er liepen zelfs geen gediplomeerde trainers meer rond op Schiervelde. Na lang beraadslagen beslisten aandeelhouders en het clubbestuur om Roeselare toch nog een kans te geven en beroep aan te tekenen bij het BAS. Intussen zouden alle spelers en het personeel volledig betaald zijn, en ook de RSZ-schulden en achterstallige betalingen aan de bond vereffend. (Belga)

De helft van de ploegen in de Proximus League kreeg begin april slecht nieuws van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Onder hen ook Roeselare, dat al een heel seizoen tegen het faillissement vocht. De West-Vlamingen konden de gevraagde garanties niet voorleggen. Daarnaast ontbraken allerhande betaalbewijzen van lonen, verzekeringen, belastingen en RSZ-bijdragen. Er liepen zelfs geen gediplomeerde trainers meer rond op Schiervelde. Na lang beraadslagen beslisten aandeelhouders en het clubbestuur om Roeselare toch nog een kans te geven en beroep aan te tekenen bij het BAS. Intussen zouden alle spelers en het personeel volledig betaald zijn, en ook de RSZ-schulden en achterstallige betalingen aan de bond vereffend. (Belga)