Een vereniging van RSCA-supporters hield zaterdag in een feestzaal vlakbij de Don Boscokerk in Buizingen een eetfestijn. Daar doken ook aanhangers van Standard op, die de aanwezigen met stokken te lijf gingen. Ook de ambulanciers die ter plekke kwamen werden aangevallen door een dertigtal Luikse supporters. "We keuren deze incidenten, die blijkbaar uitgelokt werden door enkele individuen, ten zeerste af", reageert Standard. "Ze schaden het imago van onze club waarvan ze beweren supporter te zijn, maar ook het imago van onze talrijke sympathisanten die zichzelf helemaal niet herkennen in dergelijk betreurenswaardig gedrag." Anderlecht stuurde zaterdagavond al een tweet de wereld in. "De club veroordeelt de aanval waarvan een deel van onze fans vandaag slachtoffer zijn geweest. We wensen veel sterkte aan de slachtoffers en onderzoeken welke juridische stappen we zullen ondernemen", luidde die. Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West is niet van plan het incident zonder gevolgen te laten passeren. "Geweld tegen hulpverleners is onaanvaardbaar, wij veroordelen trouwens elke vorm van geweld tegen zowel orde- als hulpdiensten. We zullen ons als zone eerstdaags beraden over extra schikkingen en maatregelen om de veiligheid van ons personeel te verhogen", aldus de zone op Facebook. (Belga)

Een vereniging van RSCA-supporters hield zaterdag in een feestzaal vlakbij de Don Boscokerk in Buizingen een eetfestijn. Daar doken ook aanhangers van Standard op, die de aanwezigen met stokken te lijf gingen. Ook de ambulanciers die ter plekke kwamen werden aangevallen door een dertigtal Luikse supporters. "We keuren deze incidenten, die blijkbaar uitgelokt werden door enkele individuen, ten zeerste af", reageert Standard. "Ze schaden het imago van onze club waarvan ze beweren supporter te zijn, maar ook het imago van onze talrijke sympathisanten die zichzelf helemaal niet herkennen in dergelijk betreurenswaardig gedrag." Anderlecht stuurde zaterdagavond al een tweet de wereld in. "De club veroordeelt de aanval waarvan een deel van onze fans vandaag slachtoffer zijn geweest. We wensen veel sterkte aan de slachtoffers en onderzoeken welke juridische stappen we zullen ondernemen", luidde die. Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West is niet van plan het incident zonder gevolgen te laten passeren. "Geweld tegen hulpverleners is onaanvaardbaar, wij veroordelen trouwens elke vorm van geweld tegen zowel orde- als hulpdiensten. We zullen ons als zone eerstdaags beraden over extra schikkingen en maatregelen om de veiligheid van ons personeel te verhogen", aldus de zone op Facebook. (Belga)