"Standard vecht de ontvankelijkheid van de vervolging door het Bondsparket aan. In het artikel 287 van het bondsreglement staat dat de Match Delegate zijn verslag alleen mag overmaken aan het parket wanneer er sprake is van incidenten die het normale verloop van de wedstrijd hebben verstoord of van racistische of zwaar beledigende manifestaties. In dat geval maakt het parket het dossier over aan de bevoegde instanties", verklaarde Lochte. "In zijn rapport liet de Match Delegate duidelijk optekenen dat er geen incidenten waren die impact hadden op de wedstrijd, dat de veiligheid 'uitstekend' was en dat het algemene gedrag van de uitsupporters 'goed' was. Er ging inderdaad een voetzoeker af, maar op basis daarvan mag het parket geen disciplinaire stappen ondernemen. Dat staat heel duidelijk in het reglement. Het is bovendien ongezien dat er voor dergelijke gebeurtenissen een match achter gesloten deuren wordt opgelegd. Zelfs al zijn er antecedenten, ik vind dat voor de feiten waarvan sprake geen serieuze sanctie", besloot Lochte. Het Bondsparket gaf toe dat er mogelijke problemen zijn met betrekking tot de procedure en wijt dat aan een verschil in de vertaling van artikel 287. "Niettemin kan een bommetje gevaarlijk zijn en is Standard verantwoordelijk voor het gedrag van zijn supporters. Bovendien zijn er meerdere antecedenten", pareerde de procureur, die vroeg om de beslissing van de Geschillencommissie te bevestigen. De Match Delegate constateerde dat een Luikse supporter op zondag 20 november in de match op het veld van KV Mechelen eerst een object en vervolgens een vuurpijl op het terrein gooide in de buurt van de hoekschopvlag. De Geschillencommissie legde Standard vorige week dinsdag "wegens het repetitieve karakter van de gebeurtenissen" één match zonder publiek en de maximumboete van 5.000 euro op. Ook de voorwaardelijke straf van 2 maart, zijnde één wedstrijd achter gesloten deuren na de ongeregeldheden van 25 oktober 2015 in Charleroi, werd effectief gemaakt. De Rouches waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de oproeping en tekenden beroep aan. Later op vrijdag volgt de uitspraak. Dinsdag verscheen Standard al voor een Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie, nadat de match van 4 december in Charleroi bij een 1-3 stand na 68 minuten werd stilgelegd door het wangedrag van beide supportersclans. De Luikenaars werden voor die ongeregeldheden gestraft met dezelfde sanctie: één match achter gesloten deuren, 5.000 euro boete en het tot uitvoering brengen van de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren). Standard zal bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) in beroep gaan tegen die uitspraak. (Belga)

"Standard vecht de ontvankelijkheid van de vervolging door het Bondsparket aan. In het artikel 287 van het bondsreglement staat dat de Match Delegate zijn verslag alleen mag overmaken aan het parket wanneer er sprake is van incidenten die het normale verloop van de wedstrijd hebben verstoord of van racistische of zwaar beledigende manifestaties. In dat geval maakt het parket het dossier over aan de bevoegde instanties", verklaarde Lochte. "In zijn rapport liet de Match Delegate duidelijk optekenen dat er geen incidenten waren die impact hadden op de wedstrijd, dat de veiligheid 'uitstekend' was en dat het algemene gedrag van de uitsupporters 'goed' was. Er ging inderdaad een voetzoeker af, maar op basis daarvan mag het parket geen disciplinaire stappen ondernemen. Dat staat heel duidelijk in het reglement. Het is bovendien ongezien dat er voor dergelijke gebeurtenissen een match achter gesloten deuren wordt opgelegd. Zelfs al zijn er antecedenten, ik vind dat voor de feiten waarvan sprake geen serieuze sanctie", besloot Lochte. Het Bondsparket gaf toe dat er mogelijke problemen zijn met betrekking tot de procedure en wijt dat aan een verschil in de vertaling van artikel 287. "Niettemin kan een bommetje gevaarlijk zijn en is Standard verantwoordelijk voor het gedrag van zijn supporters. Bovendien zijn er meerdere antecedenten", pareerde de procureur, die vroeg om de beslissing van de Geschillencommissie te bevestigen. De Match Delegate constateerde dat een Luikse supporter op zondag 20 november in de match op het veld van KV Mechelen eerst een object en vervolgens een vuurpijl op het terrein gooide in de buurt van de hoekschopvlag. De Geschillencommissie legde Standard vorige week dinsdag "wegens het repetitieve karakter van de gebeurtenissen" één match zonder publiek en de maximumboete van 5.000 euro op. Ook de voorwaardelijke straf van 2 maart, zijnde één wedstrijd achter gesloten deuren na de ongeregeldheden van 25 oktober 2015 in Charleroi, werd effectief gemaakt. De Rouches waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de oproeping en tekenden beroep aan. Later op vrijdag volgt de uitspraak. Dinsdag verscheen Standard al voor een Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie, nadat de match van 4 december in Charleroi bij een 1-3 stand na 68 minuten werd stilgelegd door het wangedrag van beide supportersclans. De Luikenaars werden voor die ongeregeldheden gestraft met dezelfde sanctie: één match achter gesloten deuren, 5.000 euro boete en het tot uitvoering brengen van de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren). Standard zal bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) in beroep gaan tegen die uitspraak. (Belga)