"Telenet vraagt de Pro League verduidelijking omtrent het eenzijdig stopzetten van de Belgische voetbalcompetitie", klinkt het in de mededeling. "Begin deze maand maakte de raad van bestuur van de Pro League de aanbeveling om het voetbalseizoen te beëindigen. Telenet vraagt de Pro League nu formeel om in gesprek te gaan over de terugbetaling van het voorschot op de televisierechten. De operator wil de mogelijkheden bekijken om de gelden voor de matchen die niet gespeeld worden, terug te krijgen, indien de aanbeveling van de raad van bestuur wordt bekrachtigd door de algemene vergadering van de Pro League." Bovendien bleken de rechtenhouders niet geconsulteerd te zijn bij de beslissing van de Pro League. "De raad van bestuur van de Pro League adviseerde begin april om de competitie te beëindigen. De rechtenhouders werden hier niet proactief van op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend heeft Telenet alle begrip dat de gezondheid van spelers en fans absoluut primeert. Er is dan ook geen vraag om de competitie te hervatten, wel om proportioneel het reeds betaalde bedrag voor de televisierechten terug te betalen aan de rechtenhouders. Zij betaalden immers voor prestaties die niet geleverd worden, nu een derde van de competitie niet gespeeld wordt. Telenet heeft de Pro League via een officieel schrijven op de hoogte gebracht van zijn standpunt." Een gedwongen terugbetaling van de televisierechten zou voor heel wat clubs een bijzonder zware aderlating zijn, in nu al lastige financiële tijden zonder inkomsten. "Telenet staat open voor verdere gesprekken om te kijken hoe een terugbetaling zou kunnen gebeuren op een manier die werkt voor alle partijen. Bijvoorbeeld de terugbetaling gespreid te laten verlopen of voor de waarde van dit bedrag alvast uitzendrechten te voorzien voor de drie operatoren voor een gelijk aantal matchen van het volgende seizoen." (Belga)

"Telenet vraagt de Pro League verduidelijking omtrent het eenzijdig stopzetten van de Belgische voetbalcompetitie", klinkt het in de mededeling. "Begin deze maand maakte de raad van bestuur van de Pro League de aanbeveling om het voetbalseizoen te beëindigen. Telenet vraagt de Pro League nu formeel om in gesprek te gaan over de terugbetaling van het voorschot op de televisierechten. De operator wil de mogelijkheden bekijken om de gelden voor de matchen die niet gespeeld worden, terug te krijgen, indien de aanbeveling van de raad van bestuur wordt bekrachtigd door de algemene vergadering van de Pro League." Bovendien bleken de rechtenhouders niet geconsulteerd te zijn bij de beslissing van de Pro League. "De raad van bestuur van de Pro League adviseerde begin april om de competitie te beëindigen. De rechtenhouders werden hier niet proactief van op de hoogte gebracht. Vanzelfsprekend heeft Telenet alle begrip dat de gezondheid van spelers en fans absoluut primeert. Er is dan ook geen vraag om de competitie te hervatten, wel om proportioneel het reeds betaalde bedrag voor de televisierechten terug te betalen aan de rechtenhouders. Zij betaalden immers voor prestaties die niet geleverd worden, nu een derde van de competitie niet gespeeld wordt. Telenet heeft de Pro League via een officieel schrijven op de hoogte gebracht van zijn standpunt." Een gedwongen terugbetaling van de televisierechten zou voor heel wat clubs een bijzonder zware aderlating zijn, in nu al lastige financiële tijden zonder inkomsten. "Telenet staat open voor verdere gesprekken om te kijken hoe een terugbetaling zou kunnen gebeuren op een manier die werkt voor alle partijen. Bijvoorbeeld de terugbetaling gespreid te laten verlopen of voor de waarde van dit bedrag alvast uitzendrechten te voorzien voor de drie operatoren voor een gelijk aantal matchen van het volgende seizoen." (Belga)