De rechtbank is van oordeel dat de KBBB op haar tornooien "misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie" en dat de bond "verboden kartelafspraken" heeft gemaakt met een fabrikant van biljarttafels enerzijds en van biljartballen anderzijds. Een concurrerende producent had de klacht ingediend. Die concurrent, HCSB, zegt al geruime tijd te proberen om actief te zijn op de Belgische markt, maar vast te stellen dat dit vaak werd verhinderd door "de bestaande hechte relaties tussen een aantal aan biljart gelieerde sportfederaties en concurrerende ondernemingen". De rechtbank heeft nu gesteld dat het aangaan van jarenlange exclusieve sponsorovereenkomsten voor de belangrijkste tornooien van de biljartbond zonder aanbestedingsprocedure, het mededingingsrecht schendt. Volgens de advocaat van HCSB kan het vonnis een precedent zijn voor de hele sportwereld. Voortaan zouden immers ook in andere sectoren sportfederaties die een kampioenschap of tornooi organiseren moeten nagaan of ze de rechten die daaraan verbonden zijn en die ze aan derden willen verlenen, niet het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande aanbestedingsprocedure. Als de KBBB zich niet schikt naar het vonnis, moet ze een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag. (Belga)

De rechtbank is van oordeel dat de KBBB op haar tornooien "misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie" en dat de bond "verboden kartelafspraken" heeft gemaakt met een fabrikant van biljarttafels enerzijds en van biljartballen anderzijds. Een concurrerende producent had de klacht ingediend. Die concurrent, HCSB, zegt al geruime tijd te proberen om actief te zijn op de Belgische markt, maar vast te stellen dat dit vaak werd verhinderd door "de bestaande hechte relaties tussen een aantal aan biljart gelieerde sportfederaties en concurrerende ondernemingen". De rechtbank heeft nu gesteld dat het aangaan van jarenlange exclusieve sponsorovereenkomsten voor de belangrijkste tornooien van de biljartbond zonder aanbestedingsprocedure, het mededingingsrecht schendt. Volgens de advocaat van HCSB kan het vonnis een precedent zijn voor de hele sportwereld. Voortaan zouden immers ook in andere sectoren sportfederaties die een kampioenschap of tornooi organiseren moeten nagaan of ze de rechten die daaraan verbonden zijn en die ze aan derden willen verlenen, niet het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande aanbestedingsprocedure. Als de KBBB zich niet schikt naar het vonnis, moet ze een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag. (Belga)