"Er is afgesproken met King Power dat de gebruikelijke periode van de 'due diligence' na dit voorakkoord, waarin ze de club financieel volledig zullen doorlichten, heel kort zal zijn. Het moet met name binnen maximaal 20 dagen rond zijn. We hopen de overeenkomst eind mei af te ronden, zodat we begin juni zullen kunnen verduidelijken wat het allemaal exact inhoudt", aldus Vandebroeck. Het vorige voorakkoord dat de club begin dit jaar sloot met de Chinese zakenman Jian Lizhang is van de baan. "Sinds de Chinezen op 21 maart niet ontvangen werden door het stadsbestuur, hebben ze geen enkel teken van leven meer gegeven. We hebben ze in april ingebreke gesteld omdat ze zich niet aan hun contractuele verplichtingen hielden. Na het stellen van een deadline hebben wij hen op 5 mei laten weten dat wij het voorakkoord als beëindigd beschouwden." "Wij hebben vanaf dan de Vlaamse investeerdersgroep en King Power op gelijke voet behandeld. Er waren met beide informele contacten. Op 8 mei heb ik hen beide een aantal pertinente vragen voorgelegd met de vraag mij uiterlijk op 10 mei te antwoorden en de voorstellen 's avonds te komen verdedigen op de raad van bestuur. King Power heeft dat gedaan en is een heel duidelijk project komen voorstellen. De Vlaamse investeerders hebben dat echter geweigerd, wat het voor ons heel moeilijk maakte om met hen door te gaan." . (Belga)

"Er is afgesproken met King Power dat de gebruikelijke periode van de 'due diligence' na dit voorakkoord, waarin ze de club financieel volledig zullen doorlichten, heel kort zal zijn. Het moet met name binnen maximaal 20 dagen rond zijn. We hopen de overeenkomst eind mei af te ronden, zodat we begin juni zullen kunnen verduidelijken wat het allemaal exact inhoudt", aldus Vandebroeck. Het vorige voorakkoord dat de club begin dit jaar sloot met de Chinese zakenman Jian Lizhang is van de baan. "Sinds de Chinezen op 21 maart niet ontvangen werden door het stadsbestuur, hebben ze geen enkel teken van leven meer gegeven. We hebben ze in april ingebreke gesteld omdat ze zich niet aan hun contractuele verplichtingen hielden. Na het stellen van een deadline hebben wij hen op 5 mei laten weten dat wij het voorakkoord als beëindigd beschouwden." "Wij hebben vanaf dan de Vlaamse investeerdersgroep en King Power op gelijke voet behandeld. Er waren met beide informele contacten. Op 8 mei heb ik hen beide een aantal pertinente vragen voorgelegd met de vraag mij uiterlijk op 10 mei te antwoorden en de voorstellen 's avonds te komen verdedigen op de raad van bestuur. King Power heeft dat gedaan en is een heel duidelijk project komen voorstellen. De Vlaamse investeerders hebben dat echter geweigerd, wat het voor ons heel moeilijk maakte om met hen door te gaan." . (Belga)