Het auditoraat moet, met het oog op de zitting van 17 juni voor het Mededingingscollege, vooraf aan de betrokken partijen haar bevindingen meedelen. Die vormen een analyse van de klacht en gelden als advies voor het Mededingingscollege. Waasland-Beveren laat weten dat het auditoraat op een duidelijke manier van oordeel is dat de beslissing tot degradatie van de club naar 1B "een beslissing is die voor gevolg heeft dat een concurrent wordt uitgesloten en bijgevolg een beslissing is om de concurrentie te beperken." Het auditoraat preciseert verder dat "deze beslissing, in plaats van een competitie met zeventien of achttien ploegen te organiseren, geen legitiem doel beoogt maar enkel de financiële en economische belangen van bepaalde clubs tracht te beschermen". "Gelet op dit advies en de overwegingen is Waasland-Beveren vol vertrouwen dat het Mededingingscollege in dezelfde zin zal oordelen", klinkt het bij de Leeuwen. Waasland-Beveren laat voorts weten dat het zich nog altijd niet neerlegt bij de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen alsnog een licentie voor volgend seizoen toe te kennen. "Tot grote verbijstering van Waasland-Beveren heeft het BAS de overtuigende bewijsstukken aangaande de invloeden van de makelaars (waaronder de welgekende Pini Zahavi) bij Moeskroen niet in overweging genomen. Volgens Waasland-Beveren heeft het BAS bepaalde regels van openbare orde en mededingingsregels niet juist toegepast. Om deze reden heeft Waasland-Beveren haar raadslieden dan ook de opdracht gegeven om de beslissing van BAS te laten annuleren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Het ontwerp van dagvaarding wordt thans opgesteld en zal volgende week dan ook betekend worden waarna de zaak ingeleid zal worden." De Algemene Vergadering van de Pro League besliste medio mei dat de 1A-competitie definitief wordt gestaakt en dat het klassement na 29 speeldagen als volledig wordt beschouwd. Daardoor degradeerde rode lantaarn Waasland-Beveren naar 1B. De club vecht die degradatie echter aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League moet zich ook verantwoorden voor de Belgische Mededingingsautoriteit. Aandeelhouders en de supportersfederatie van Waasland-Beveren dienden immers een klacht in wegens "machtsmisbruik". (Belga)

Het auditoraat moet, met het oog op de zitting van 17 juni voor het Mededingingscollege, vooraf aan de betrokken partijen haar bevindingen meedelen. Die vormen een analyse van de klacht en gelden als advies voor het Mededingingscollege. Waasland-Beveren laat weten dat het auditoraat op een duidelijke manier van oordeel is dat de beslissing tot degradatie van de club naar 1B "een beslissing is die voor gevolg heeft dat een concurrent wordt uitgesloten en bijgevolg een beslissing is om de concurrentie te beperken." Het auditoraat preciseert verder dat "deze beslissing, in plaats van een competitie met zeventien of achttien ploegen te organiseren, geen legitiem doel beoogt maar enkel de financiële en economische belangen van bepaalde clubs tracht te beschermen". "Gelet op dit advies en de overwegingen is Waasland-Beveren vol vertrouwen dat het Mededingingscollege in dezelfde zin zal oordelen", klinkt het bij de Leeuwen. Waasland-Beveren laat voorts weten dat het zich nog altijd niet neerlegt bij de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen alsnog een licentie voor volgend seizoen toe te kennen. "Tot grote verbijstering van Waasland-Beveren heeft het BAS de overtuigende bewijsstukken aangaande de invloeden van de makelaars (waaronder de welgekende Pini Zahavi) bij Moeskroen niet in overweging genomen. Volgens Waasland-Beveren heeft het BAS bepaalde regels van openbare orde en mededingingsregels niet juist toegepast. Om deze reden heeft Waasland-Beveren haar raadslieden dan ook de opdracht gegeven om de beslissing van BAS te laten annuleren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Het ontwerp van dagvaarding wordt thans opgesteld en zal volgende week dan ook betekend worden waarna de zaak ingeleid zal worden." De Algemene Vergadering van de Pro League besliste medio mei dat de 1A-competitie definitief wordt gestaakt en dat het klassement na 29 speeldagen als volledig wordt beschouwd. Daardoor degradeerde rode lantaarn Waasland-Beveren naar 1B. De club vecht die degradatie echter aan voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League moet zich ook verantwoorden voor de Belgische Mededingingsautoriteit. Aandeelhouders en de supportersfederatie van Waasland-Beveren dienden immers een klacht in wegens "machtsmisbruik". (Belga)