"Diverse preventieacties, maar ook dwingende maatregelen zullen worden uitgewerkt. Het project zal daarom ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van bestuur van zowel KBWB als WBV en FCWB, waarna de acties zullen toegelicht worden", luidde de mededeling van de KBWB. Om welke concrete acties het gaat, is momenteel nog niet bekend. (DLA)

"Diverse preventieacties, maar ook dwingende maatregelen zullen worden uitgewerkt. Het project zal daarom ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van bestuur van zowel KBWB als WBV en FCWB, waarna de acties zullen toegelicht worden", luidde de mededeling van de KBWB. Om welke concrete acties het gaat, is momenteel nog niet bekend. (DLA)