"Hij was een doorbijter, gezegend met een buitengewone moed en een uitzonderlijk doorzettingsvermogen. Het BOIC wenst zijn innige deelneming te betuigen aan zijn echtgenote, kinderen, familie en vrienden." In 1998 werd Narmon verkozen als voorzitter van het BOIC. "François Narmon drukte een onmiskenbare stempel op de financiële situatie van het BOIC, die onder zijn impuls een enorme sprong voorwaarts maakte. Ook op het vlak van interne organisatie voerde hij belangrijke veranderingen door. Hij speelde een zeer belangrijke rol in de Belgische en de internationale olympische beweging." (LEK)

"Hij was een doorbijter, gezegend met een buitengewone moed en een uitzonderlijk doorzettingsvermogen. Het BOIC wenst zijn innige deelneming te betuigen aan zijn echtgenote, kinderen, familie en vrienden." In 1998 werd Narmon verkozen als voorzitter van het BOIC. "François Narmon drukte een onmiskenbare stempel op de financiële situatie van het BOIC, die onder zijn impuls een enorme sprong voorwaarts maakte. Ook op het vlak van interne organisatie voerde hij belangrijke veranderingen door. Hij speelde een zeer belangrijke rol in de Belgische en de internationale olympische beweging." (LEK)