Tot en met het seizoen 2013-2014 zal geen enkele club zijn televisierechten individueel kunnen verkopen, iets waar Standard in het verleden wel eens mee dreigde. "Dit is een historisch akkoord", verklaarde de nieuwe voorzitter Ronny Verhelst. "Het is een keerpunt in de werking van de Pro League en een blijk van vertrouwen van de clubs." De AV keurde ook de nieuwe structuur goed. De nieuwe raad van bestuur zal uit negen leden bestaan: twee onafhankelijke, zes aan een club verbonden en voorzitter Verhelst. De nieuwe bestuurders zullen worden voorgedragen en benoemd op de volgende Algemene Vergadering van 12 november. De Algemene Vergadering van de zestien clubs blijft wel bevoegd voor de competitieformule en de uitzendrechten. "Voor de Raad van Bestuur zullen de clubs voor 12 november tot een akkoord moeten komen om uit hun midden zes leden te kiezen", verduidelijkte Verhelst. "Dat zal geen makkelijke oefening worden. Elke club zal wel met zijn manager of voorzitter vertegenwoordigd willen zijn. Toch heb ik er vertrouwen in dat men tot een consensus komt. Wat de onafhankelijke bestuursleden betreft, heb ik wel contacten gehad, maar is er nog niets beslist." (ANA)

Tot en met het seizoen 2013-2014 zal geen enkele club zijn televisierechten individueel kunnen verkopen, iets waar Standard in het verleden wel eens mee dreigde. "Dit is een historisch akkoord", verklaarde de nieuwe voorzitter Ronny Verhelst. "Het is een keerpunt in de werking van de Pro League en een blijk van vertrouwen van de clubs." De AV keurde ook de nieuwe structuur goed. De nieuwe raad van bestuur zal uit negen leden bestaan: twee onafhankelijke, zes aan een club verbonden en voorzitter Verhelst. De nieuwe bestuurders zullen worden voorgedragen en benoemd op de volgende Algemene Vergadering van 12 november. De Algemene Vergadering van de zestien clubs blijft wel bevoegd voor de competitieformule en de uitzendrechten. "Voor de Raad van Bestuur zullen de clubs voor 12 november tot een akkoord moeten komen om uit hun midden zes leden te kiezen", verduidelijkte Verhelst. "Dat zal geen makkelijke oefening worden. Elke club zal wel met zijn manager of voorzitter vertegenwoordigd willen zijn. Toch heb ik er vertrouwen in dat men tot een consensus komt. Wat de onafhankelijke bestuursleden betreft, heb ik wel contacten gehad, maar is er nog niets beslist." (ANA)