Paars-Wit had een vergunningsaanvraag ingediend om onder andere het stadion te voorzien van een bijkomende ring die 5.000 extra plaatsen zou opleveren en een parking te bouwen met zeven bovengrondse en twee ondergrondse verdiepingen. Wat het stadion betreft, wordt RSCA uitgenodigd "om de hoogte van de ring, kant van de Verbeecklaan en het De Lindeplein, aanzienlijk te verminderen" zodat de omwonenden voldoende zoninval behouden. De geplande parking in de nabijheid van het stadion moet teruggebracht worden van zeven bovengrondse verdiepingen naar twee verdiepingen "om de esthetiek van het Astridpark te vrijwaren". De ondergrondse parkings mogen wel aangelegd worden. Op het vlak van mobiliteit zal de club moeten werken aan een pendelsysteem tussen de overstapparkings en het stadion. RSCA moet verder overeenkomsten sluiten met de eigenaars van de parkings rondom de gemeente en met de openbare vervoersmaatschappijen. (NICOLAS MAETERLINCK)