"Wij zijn echter ook overeengekomen dat Dirk ter beschikking blijft voor bepaalde opdrachten, zelfs na het verstrijken van zijn mandaat als algemeen directeur." Hoe het nu verder moet met het beleid van de club werd volgens voorzitter Houben al vorige zaterdag besproken in de raad van bestuur. "De taken van de algemeen directeur worden overgedragen naar de leden van het management. Administratief zal Filip Aerden op de voorgrond treden, terwijl sportief directeur Gunther Jacob bepaalde sportieve taken zal overnemen. Er komt zeker een nieuwe algemeen directeur, maar of er een vacature wordt uitgeschreven, is nog lang niet zeker. Misschien zal die functie ingevuld worden door iemand van de club zelf. Alleszins is het de bedoeling om een nieuwe algemeen directeur begin september voor te stellen." Sportief directeur Gunther Jacob is verrast door het plotse ontslag. "Ik werkte tweeënhalf jaar samen met Dirk. Ik voelde de laatste weken wel dat er iets aan het broeden was. Dit zal het werk in de toekomst zeker niet eenvoudiger maken. Wat mij persoonlijk aangaat, ik geloof niet dat het ontslag van Gunther Jacob op de agenda staat. Ik zal alleszins met overtuiging blijven werken." (Belga)

"Wij zijn echter ook overeengekomen dat Dirk ter beschikking blijft voor bepaalde opdrachten, zelfs na het verstrijken van zijn mandaat als algemeen directeur." Hoe het nu verder moet met het beleid van de club werd volgens voorzitter Houben al vorige zaterdag besproken in de raad van bestuur. "De taken van de algemeen directeur worden overgedragen naar de leden van het management. Administratief zal Filip Aerden op de voorgrond treden, terwijl sportief directeur Gunther Jacob bepaalde sportieve taken zal overnemen. Er komt zeker een nieuwe algemeen directeur, maar of er een vacature wordt uitgeschreven, is nog lang niet zeker. Misschien zal die functie ingevuld worden door iemand van de club zelf. Alleszins is het de bedoeling om een nieuwe algemeen directeur begin september voor te stellen." Sportief directeur Gunther Jacob is verrast door het plotse ontslag. "Ik werkte tweeënhalf jaar samen met Dirk. Ik voelde de laatste weken wel dat er iets aan het broeden was. Dit zal het werk in de toekomst zeker niet eenvoudiger maken. Wat mij persoonlijk aangaat, ik geloof niet dat het ontslag van Gunther Jacob op de agenda staat. Ik zal alleszins met overtuiging blijven werken." (Belga)