André Antoine (cdH), minister van Sport in de Franse Gemeenschap, heeft de 31-jarige medaillewinnaar al gefeliciteerd en is blij dat de "tweede Franstalige medaille" op de Spelen binnen is. Cox traint in Amay of Fléron en kon dankzij zijn beurs oefenen op een electronische roos. Als ambtenaar van het Brussels gewest kon hij ook rekenen op dienstvrijstelling om te oefenen. Ook de Brusselse ministers en topambtenaren spraken al hun felicitaties uit. Minister Antoine wijst erop dat de Franse Gemeenschap de schietsport actief ondersteunt, door infrastructuursubsidies en door een nieuw decreet dat de licenties voor sportschutters regelt. In Franstalig België zijn 16.000 mensen aangesloten bij een erkende sportschietclub. (MVL)

André Antoine (cdH), minister van Sport in de Franse Gemeenschap, heeft de 31-jarige medaillewinnaar al gefeliciteerd en is blij dat de "tweede Franstalige medaille" op de Spelen binnen is. Cox traint in Amay of Fléron en kon dankzij zijn beurs oefenen op een electronische roos. Als ambtenaar van het Brussels gewest kon hij ook rekenen op dienstvrijstelling om te oefenen. Ook de Brusselse ministers en topambtenaren spraken al hun felicitaties uit. Minister Antoine wijst erop dat de Franse Gemeenschap de schietsport actief ondersteunt, door infrastructuursubsidies en door een nieuw decreet dat de licenties voor sportschutters regelt. In Franstalig België zijn 16.000 mensen aangesloten bij een erkende sportschietclub. (MVL)