Het verhaal begint niet zo best. De talen kiezen partij tegen links. In Italië bijvoorbeeld, waar artiesten altijd wantrouwig bekeken worden tenzij ze passen in het tactisch plan van de coach, is het woord voor links: sinistra. In het Frans betekent gauche behalve 'links' ook 'onhandig' en in het Nederlands kennen we de uitdrukking 'twee linkerhanden hebben'. Taal, scharen, balpennen: alles is gemaakt voor rechtshandigen. Die dictatuur verdwijnt alleen wanneer er een bal in het spel is. Daar zijn linksvoetigen en zeldzame en gekoesterde soort. Ze zijn met slechts 10 à 15 procent op deze planeet, maar in de sport eisen ze een groter deel van de koek op.
...