Volgens de verklaringen die Alain Hellin, de schatbewaarder van Standard, aan de federale politie aflegde (het proces-verbaal daarvan is gedateerd op 8 maart 2000), heeft Jean Wauters 37.576.610 frank in Standard gestoken. Er zijn redenen om aan te nemen dat het in werkelijkheid om nog veel meer geld gaat. Bernard Goethals, substituut van de Procureur des Konings van Nijvel, maakt onder meer melding van geldtransfers via offshorebedrijven. Ontvingen deze firma's, opgericht en gevestigd in fiscale paradijzen, geldsommen van de diverse vzw's van de Village Numéro 1 (vooral van de vzw Capsa), die ze nadien naar Standard - vooral in de periode van de ren...

Volgens de verklaringen die Alain Hellin, de schatbewaarder van Standard, aan de federale politie aflegde (het proces-verbaal daarvan is gedateerd op 8 maart 2000), heeft Jean Wauters 37.576.610 frank in Standard gestoken. Er zijn redenen om aan te nemen dat het in werkelijkheid om nog veel meer geld gaat. Bernard Goethals, substituut van de Procureur des Konings van Nijvel, maakt onder meer melding van geldtransfers via offshorebedrijven. Ontvingen deze firma's, opgericht en gevestigd in fiscale paradijzen, geldsommen van de diverse vzw's van de Village Numéro 1 (vooral van de vzw Capsa), die ze nadien naar Standard - vooral in de periode van de renovatie van het stadion - doorsluisden, alvorens ze terug te geven aan de personen die achter de offshorebedrijven schuil gaan ? In Nijvel draait het gerechtelijk onderzoek inmiddels op volle toeren. Sommigen geloven dat de Village Numéro 1 minstens honderd miljoen Belgische frank (vooruitgeschoven kapitaal, facturen die in de plaats van de club werden betaald, de intresten op al deze bedragen, personeel dat ter beschikking van de club werd gesteld enzovoort) heeft verloren aan Standard. De cijfers die Sport/Voetbal Magazine hier afdrukt, komen uit de boekhouding van Standard en zijn voorzien van een boekingscijfer (174002, 174003, 174004, 174005, 174006, 174007, 174008, 174009), wat betekent dat het terugbetaalbare leningen betreft. Wij respecteren de chronologie van het document (ook al lopen de datums kriskras door elkaar), de bedragen in Belgisch frank en de gehanteerde woordenschat. In het geval van stortingen is de begunstigde partij vanzelfsprekend Standard. 6/03/1985 : (*) storting van 5.000.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 15/05/1985 : (*) storting van 5.000.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 5/06/1985 : (*) storting van 5.000.00 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 18/09/1985 : (*) storting van 10.000.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 3/12/1985 : (*) storting van 8.756.610 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 10/12/1986 : Standard betaalt 890.464 BF aan M. Wauters. 10/12/1986 : Standard betaalt 2.859.536 BF aan M. Wauters. 23/12/1985 : (*) storting van 1.000.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 27/11/1986 : Standard betaalt 1.000.000 BF aan M. Wauters. 27/12/1985 : (*) storting van 500.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 27/11/1986 : Standard betaalt 500.000 BF aan M. Wauters. 17/01/1986 : (**) storting van 2.500.000 BF van M. Wauters, geen betalingsbewijs. 25/11/1986 : Standard betaalt 2.500.000 BF aan M. Wauters. (*) De oorsprong van deze storting is onbekend, maar komt waarschijnlijk via verschillende wegen van Capsa, één van de vzw's van Village N° 1. In die periode waren vzw's niet onderhevig aan controle en was Jean Wauters de enige baas. (**) Een document onderstreept dat dit bedrag afkomstig is van een vzw van Village N° 1 (Maisons familiales). Het ontvangstbewijs van deze storting werd door Standard op naam van Jean Wauters gezet en werd terugbetaald met cheque 3126, op datum van 25/11/1986. Jean Wauters heeft het bedrag niet overgemaakt aan Village N° 1. Jean Wauters heeft Standard minstens 37.576.610 Belgische frank voorgeschoten. Standard betaalde Wauters 7.750.000 terug. Het saldo, namelijk 29.826.610 frank, werd op 25/01/1998 omgezet in 2500 aandelen van de NV Standard de Liège. Een aandeel had toen een waarde van 10.000 frank. Deze aandelen (voor een totaalwaarde van 25.000.000 frank) zijn volgens Village N° 1 in de zak van Jean Wauters blijven zitten - dus geen sprake van een terugbetaling aan Village N° 1 - tot Robert Louis-Dreyfus in 1998 de club kocht.