Met deze open brief willen wij graag de aandacht vestigen op de problemen van het hedendaagse voetbal in het algemeen en van de AA Gentsupporter in het bijzonder. Enkele jaren geleden richtten wij, onder meer op vraag van AA Gent, SFEER.KOM op (lees : SFEER DOT KOM). De bedoeling was om een betere sfeer in het Ottenstadion te creëren door beter overleg en samenwerking tussen de verschillende bevoegde diensten, zoals brandweer, politie, Rode Kruis... Wij hebben een team van jonge enthousiaste medewerkers, echte Buffalo's ook, die graag hun vrije tijd opofferen om mee te werken aan onze acties. De laatste weken is de moed ons echter in de schoenen gezonken !
...

Met deze open brief willen wij graag de aandacht vestigen op de problemen van het hedendaagse voetbal in het algemeen en van de AA Gentsupporter in het bijzonder. Enkele jaren geleden richtten wij, onder meer op vraag van AA Gent, SFEER.KOM op (lees : SFEER DOT KOM). De bedoeling was om een betere sfeer in het Ottenstadion te creëren door beter overleg en samenwerking tussen de verschillende bevoegde diensten, zoals brandweer, politie, Rode Kruis... Wij hebben een team van jonge enthousiaste medewerkers, echte Buffalo's ook, die graag hun vrije tijd opofferen om mee te werken aan onze acties. De laatste weken is de moed ons echter in de schoenen gezonken ! De voortdurende tegenwerking door verschillende instanties heeft het uiteindelijk gehaald van ons jeugdig enthousiasme. Wat is het nut van dialoog, als de andere partij die dialoog niet wenst ? Waarom respect tonen, als men u niet respecteert ? Wat is het nut van goede bedoelingen als men telkens tegen een betonnen muur moet opboksen ? Het is genoeg geweest ! Het voetbalgebeuren in Gent wordt steeds meer en tot in het belachelijke gereglementeerd. Sta ons toe hiervan enkele voorbeelden te geven. Toiletpapierrollen gooien mag niet meer, want dat valt onder de noemer "projectielen gooien". Op Standard en Genk worden wekelijks duizenden rollen gegooid, maar daar is een rol toiletpapier blijkbaar geen projectiel. In de voetbalwet wordt duidelijk de mogelijkheid gelaten om in het stadion Bengaals vuur te ontsteken op de wijze die SFEER.KOM al enkele jaren doet, namelijk vóór de tribunes en door een gespecialiseerd bedrijf. Plots stelt de brandweer echter enkele belachelijke voorwaarden, zoals dat we duizenden flyers zouden moeten uitdelen met de waarschuwing dat er Bengaals vuur zal zijn. Het zou immers kunnen gebeuren dat de wind net ietsje verkeerd zit, de rook daardoor toevallig net even voorbij een astmapatiënt passeert en dat die dan (o noodlot !) een aanval krijgt. Ook de politie formuleert ineens een kant-en-klaar njet. Dus moeten wij lijdzaam blijven toezien hoe supporters van andere clubs rustig zelf hun Bengaals vuur kunnen meebrengen en afsteken IN de tribunes, zonder dat er iemand iets van zegt. Blijkbaar zijn de astmapatiënten in Gent véél gevoeliger dan elders in België ! Tot slot een derde voorbeeld. Vorig jaar wilden we graag een actie doen met blauwe rook. Dus namen we contact op met de supportersorganisaties van andere clubs die ook blauw in de clubkleuren hebben (Westerlo, Genk, STVV). Drie verschillende soorten rook heeft SFEER.KOM voorgesteld, rook die bovendien bij de genoemde clubs zonder probleem en in samenwerking met de veiligheid wordt gebruikt. Niet zo echter in Gent. Er zou wel eens iemand hoofdpijn kunnen krijgen of erger nog : bevangen worden door de rook. Zijn de Gentenaars nu echt zoveel fragieler dan andere Belgen ? Zijn wij nu echt de enige club die supporters heeft die niet tegen een beetje rook kunnen ? Wij hebben steeds getracht een evenwicht te vinden tussen het aspect supporteren en het aspect veiligheid. De laatste tijd echter begint het steeds meer op een kleuterklas te lijken. En dan hoeft het voor ons niet meer. Voetbal een feest ? Dag Jan ! Zaken zoals de fancard en de combiregeling verbrodden het voor iedereen. Tot slot willen we nog alle supporters bedanken die wél geloven in een voetbalgebeuren zonder geweld en die wél naar het voetbal komen om hun club aan te moedigen op een sportieve manier. Als rasechte Buffalo's rest er ons nog slechts één ding te zeggen : BUFFALO BUFFALO AA GENT ! Karlien Vandevelde en Jelle Vanasten, Gent