Eindelijk heeft flankaanvaller Faïz Selemani kunnen spelen in een officiële match van KV Kortrijk. Een rechter verplichtte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om daarvoor groen licht te geven. Dat wilde de bond eerst niet, door de discutabele clubwissel die de Comorees in augustus forceerde. Bij zijn vorige club, Union, werd hem de toegang ontzegd tot een training van de A-kern. Selemani greep dat aan als 'zwaarwichtige reden' om zijn contract in Brussel op te blazen. Volgens Union gebeurde dat in samenspraak met KVK, dat hem aantrok.
...

Eindelijk heeft flankaanvaller Faïz Selemani kunnen spelen in een officiële match van KV Kortrijk. Een rechter verplichtte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om daarvoor groen licht te geven. Dat wilde de bond eerst niet, door de discutabele clubwissel die de Comorees in augustus forceerde. Bij zijn vorige club, Union, werd hem de toegang ontzegd tot een training van de A-kern. Selemani greep dat aan als 'zwaarwichtige reden' om zijn contract in Brussel op te blazen. Volgens Union gebeurde dat in samenspraak met KVK, dat hem aantrok. De bobo's in de voetbalwereld zien niet graag dat spelers hun contract zo bruusk stopzetten - al dan niet na stiekem overleg met hun volgende club. Dat doet telkens weer de vraag rijzen waarom clubs nog hoge transfersommen zouden betalen als ze evengoed de goedkopere optie kunnen nemen om de contracten van gegeerde spelers onderuit te halen. Praktijken zoals die van Selemani bedreigen dus het transfersysteem, terwijl de meeste profclubs dat systeem nodig hebben om uit de rode cijfers te geraken. In het bondsreglement staan bepalingen die voetballers moeten ontraden om hun contract plots te verbreken. Nochtans laat de Belgische wet zo'n verbreking toe, zelfs als er géén 'zwaarwichtige reden' is. Dan zijn we bij de beruchte wet van (24 februari) '78. Die bepaalt dat sporters hun contract altijd mogen verbreken, als ze daar een vergoeding tegenover zetten. De som die dan moet betaald worden, ligt doorgaans wel veel lager dan een transfersom. Vandaar dat de profclubs afspraken geen spelers te contracteren die hun vorige club verlieten via die wet van (24 februari) '78. Dat maakt het niet evident om die piste te gebruiken. Bij zo'n breuk mag een sporter tijdens het lopende seizoen bovendien niet meer spelen voor een andere ploeg in dezelfde reeks of afdeling. En het KBVB-reglement interpreteert 1A en 1B in die context als één afdeling. Bij een bruuske verbreking kan ook wél een zwaarwichtige reden worden ingeroepen. Maar de vorige werkgever - in dit geval Union - pikt dat meestal niet. Soms proberen spelers immers met een schíjnbare zwaarwichtige reden de beruchte wet van '78 te omzeilen. Als de zwaarwichtige reden betwist wordt, oordeelt de arbeidsrechtbank over de geldigheid ervan. Máár: in België laat zo'n rechtszaak meer dan een jaar op zich wachten. Het is onrealistisch dat een voetballer zo lang niet zou kunnen spelen voor zijn nieuwe club. De KBVB probeert daar een mouw aan te passen met zijn Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar. Volgens het bondsreglement kan die ook oordelen of er écht een zwaarwichtige reden is. Selemani weigerde echter zijn lot in de handen te leggen van die commissie, die een bondsinstantie is. De Comorees spande een kortgeding aan. In die zaak benadrukten de rechters in beroep dat de KBVB een derde partij is bij het geschil tussen Selemani en Union. Zij vinden dat zo'n derde partij niet mag bepalen of er een geldige zwaarwichtige reden is. In afwachting van het verdict van de arbeidsrechter moet de KBVB Selemani laten spelen. Mocht Selemani eind 2020 ongelijk krijgen van de arbeidsrechter, dan had hij géén zwaarwichtige reden om Union te verlaten en heeft hij de facto toch de wet van 24 februari '78 gebruikt. Maar de sportieve sanctie daarbij (dit seizoen niet spelen in 1A of 1B) zal de KBVB dan niet meer kunnen toepassen. Het huidige seizoen zal dan al afgelopen zijn. Sommigen vrezen nu dat dit arrest voor een domino-effect zal zorgen. Maar Selemani zat maanden aan de kant vooraleer gelijk te krijgen. Dat lot dreigt ook nog altijd voor spelers die zijn voorbeeld willen volgen. En als de arbeidsrechter vindt dat Selemani géén zwaarwichtige reden had, moet de Comorees in principe meer dan 600.000 euro betalen aan Union. Het valt te betwijfelen of veel voetballers zo'n risico willen nemen.