Zoals verwacht kreeg Herman Van Holsbeeck zijn C4 van de nieuwe Anderlechtbaas Marc Coucke, maar het ontslag dreigt nog een staartje te krijgen. Van Holsbeeck ging niet akkoord met het financiële voorstel van Coucke. 'Als je een contract hebt dat honderd procent in orde is, dan heb je geen reden om je zomaar buiten te laten zetten. Herman zal er alles aan doen om te krijgen waar...

Zoals verwacht kreeg Herman Van Holsbeeck zijn C4 van de nieuwe Anderlechtbaas Marc Coucke, maar het ontslag dreigt nog een staartje te krijgen. Van Holsbeeck ging niet akkoord met het financiële voorstel van Coucke. 'Als je een contract hebt dat honderd procent in orde is, dan heb je geen reden om je zomaar buiten te laten zetten. Herman zal er alles aan doen om te krijgen waar hij recht meent op te hebben', klinkt het bij de entourage van Van Holsbeeck. Die is zelfs bereid om de zaak voor het gerecht te brengen, al beseft hij dat een minnelijke schikking beter is voor beide partijen. Intussen onderzoeken Coucke en co of ze Van Holsbeeck geen zware fout kunnen aanwrijven om het ontslag te rechtvaardigen. Het is een missie met weinig kans op slagen: bij alles wat hij ondernam, vroeg Van Holsbeeck de toestemming van de raad van bestuur. Eigenlijk voelde Van Holsbeeck de bui al lang hangen. Van in het begin was er bij de clan-Coucke geen enkele intentie om samen verder te gaan. De brute manier waarop Van Holsbeeck is moeten vertrekken, past in de ommezwaai die paars-wit een drietal jaar geleden heeft gemaakt. Anderlecht is een bedrijf geworden, waar hooggekwalificeerde werknemers die nauwelijks weten dat de bal rond is, de macht hebben overgenomen. Zo beweren althans enkele oudgedienden. Coucke zal die lijn straks gewoon voortzetten. De West-Vlaamse zakenman organiseerde vorige week een gesmaakte receptie voor de personeelsleden - een manier om iedereen gerust te stellen. In zijn eerste speech stelde hij een actieplan voor met zes verschillende punten. De omgang met de pers is er een van. Alle medewerkers met een officieel clubadres kregen een e-mail waarin stond dat wie gevoelige informatie lekt op staande voet ontslagen kan worden. Op de werkvloer zijn de mensen vooral benieuwd hoe Coucke straks enkele miljoenen euro's zal besparen zonder te snijden in het personeelsbestand.