L e nouveau Anderlecht est arrivé. De Tijd noemde de ingrepen van Marc Coucke een paar maanden geleden zelfs een zakelijke revolutie. Als we Coucke mogen geloven, heeft hij in drie maanden tijd genoeg bespaard en de inkomsten voldoende verhoogd om Anderlecht dit seizoen break-even te laten draaien. Wat de naakte cijfers niet vertellen, is de zware herstructurering die voorafging aan de consolidatie van de financiën. De departementshoofden kregen na een grondige analyse de dwingende opdracht om hun budgetten te respecteren. In het beste geval werden medewerkers bij het HR-departement ontboden om een loonsverlaging te bespreken. In totaal werden een twintigtal mensen ontslagen. Wie geen meerwaarde kon bieden of niet het juiste profiel had, mocht vertrekken. Na een doorgedreven audit kwamen Coucke en co vooral uit bij de oudgedienden van de club zoals Yvon Verhoeven, Pierre Leroy, Pierre Desmet, Robert Steeman. Bij de scouting is het afwachten wie als eerste mag vertrekken.
...