De paleisrevolutie die zich voordoet bij mijn geliefde Club sedert de dag dat de heer Bart Verhaeghe de scepter begon te zwaaien, bezorgt mij een onaangenaam gevoel. Het ongelukkig gekozen moment (midden in een transferperiode) om de sportmanager aan de deur te zetten, de plotse opstanding van Bart Verhaeghe als grote man, de promotie van Henk Mariman van hoofd jeugdopleidingen tot sportmanager, het aftreden van voorzitter Pol Jonckheere enz. doen de standvastigheid binnen de Club zeker geen goed. Standvastigheid was tot voor kort nog het grote handelsmerk van Club. Wijlen Antoine Vanhove was - onder de goede zorgen van wijle...

De paleisrevolutie die zich voordoet bij mijn geliefde Club sedert de dag dat de heer Bart Verhaeghe de scepter begon te zwaaien, bezorgt mij een onaangenaam gevoel. Het ongelukkig gekozen moment (midden in een transferperiode) om de sportmanager aan de deur te zetten, de plotse opstanding van Bart Verhaeghe als grote man, de promotie van Henk Mariman van hoofd jeugdopleidingen tot sportmanager, het aftreden van voorzitter Pol Jonckheere enz. doen de standvastigheid binnen de Club zeker geen goed. Standvastigheid was tot voor kort nog het grote handelsmerk van Club. Wijlen Antoine Vanhove was - onder de goede zorgen van wijlen Michel Van Maele en later ook diens opvolger dr. Michel D'Hooghe, en samen met oudgediende Jacques De Nolf - zowat de verpersoonlijking van die standvastigheid. De heer Vanhove stond bekend als een groot duivenliefhebber, maar hij zou Club indertijd nooit laten verworden tot de duiventil die het nu is. Als 26-jarige jonkie heb ik erg veel respect voor wat de vorige generatie Clubbestuurders seizoen na seizoen heeft weten te presteren, maar tegelijk besef ik dat de wereld waarin we leven veranderd is. Ook de voetbalwereld is mondialer geworden en boerenverstand alleen is niet meer genoeg om Club aan de top van het Belgische voetbal te houden, laat staan in de Europese subtop te laten meedraaien. Professionalisering is dan ook ongetwijfeld noodzakelijk. Wat mij als trouwe supporter echter zorgen baart, is dat Club samen met die professionalisering stukje bij beetje zijn ziel lijkt te verliezen. Na het vertrek van Trond Sollied werd clubicoon Jan Ceulemans als trainer binnengehaald. Toen de Caje na een debacle in het Gentse Ottenstadion werd bedankt voor bewezen diensten - mijns inziens een accident de parcours van Michel D'Hooghe - ging het met de resultaten (op de bekerwinst in 2007 na) van kwaad naar erger en raakte de ziel van Club meer en meer aangetast, met de Blitzkrieg van de afgelopen dagen als (voorlopig) eindpunt. In die revolutie lijkt het aantrekken van Vincent Mannaert (een erg gewaardeerde kracht bij Zulte Waregem) als general manager me nog de beste zet. Voor het overige heeft de stoelendans niks veranderd aan het eigenlijke sportieve probleem: het gebrek aan mentaliteit en werkkracht in de spelersgroep. Een professionele omkadering is erg belangrijk, maar die professionalisering lijkt bij Club te veel een doel op zich te zijn geworden. De bestuurlijke verschuivingen geven mij het gevoel dat er een zweem van hypocrisie en postjespakkerij rondwaart in de bestuurskringen van Jan Breydel en dat het eigenbelang van de clubbestuurders primeert boven het clubbelang. Dat Bart Verhaeghe in zijn maidenspeech als voorzitter van de daken schreeuwt dat "zijn persoon niet belangrijk is, maar het clubbelang primeert", wakkert mijn ongerustheid alleen maar aan. En toch ben ik te veel supporter van blauw-zwart om te toekomst niet hoopvol tegemoet te zien. De nieuwe bewindvoerder en de verschillende managers verdienen alle kansen om van Club opnieuw een standvastige waarde te maken in de top van het klassement. Aan hen om dat te bewijzen en de bezorgdheden van de Clubsupporters te weerleggen. Geen woorden maar daden, leve blauw en zwart! Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.Brecht van Zwam