Michel D'Hooghe ontvangt ons in zijn spreekkamer aan een van de mooiste reien van Brugge. Eind dit jaar wordt hij 70, maar hij is nog op vele fronten actief. "In het ziekenhuis ben ik op mijn 65e met pensioen gegaan, maar ik ben nog te graag dokter. Ik heb nog slechts tien procent van de patiënten die ik vroeger had, maar het is belangrijk dat ik nog weleens een knie onder handen neem. Zo ben ik verplicht bij te blijven en alle ontwikkelingen te volgen. Wat onontbeerlijk is voor mijn werk bij de FIFA."
...

Michel D'Hooghe ontvangt ons in zijn spreekkamer aan een van de mooiste reien van Brugge. Eind dit jaar wordt hij 70, maar hij is nog op vele fronten actief. "In het ziekenhuis ben ik op mijn 65e met pensioen gegaan, maar ik ben nog te graag dokter. Ik heb nog slechts tien procent van de patiënten die ik vroeger had, maar het is belangrijk dat ik nog weleens een knie onder handen neem. Zo ben ik verplicht bij te blijven en alle ontwikkelingen te volgen. Wat onontbeerlijk is voor mijn werk bij de FIFA." D'Hooghe is sinds 1988 lid van het Uitvoerend Comité (ExCo) van de Wereldvoetbalbond. Enkele maanden geleden geraakte ook hij verzeild in de tsunami aan beschuldigingen van corruptie die de FIFA de voorbije jaren overspoelde. Intussen is hij weer helemaal witgewassen. "Ik heb hier zwaar onder geleden. Wat er bij zulke aantijgingen ook uit de bus komt, de reputatieschade is groot. Beursgoeroe Warren Buffett zei ooit aan zijn medewerkers: we mogen alles verliezen, behalve onze reputatie. Na 43 jaar sportbeleid aan het einde van je carrière met dergelijke beschuldigingen geconfronteerd worden: wie dat leuk vindt, moet naar de psychiater. "Weet je, als ik niet medisch verantwoordelijk was, was ik niet meer bij de FIFA. Ik doe dit omdat het belangrijk is voor de gezondheid van onze jeugd. Met mijn werk bij de FIFA verbind ik mijn passie voor de geneeskunde met mijn voetballiefde.""Jaren geleden, in tempore non suspecto, heb ik in het ExCo gezegd: als er ooit een van ons corrupt is, zijn we het allemaal. Want dan is het imago van de vereniging aangetast. Ik behoor sinds jaar en dag bij de mensen die integriteit boven alles stellen. Zij die dit niet gedaan hebben, zijn hier verantwoordelijk voor. "Ik ben dus uiteraard boos, want ik heb echt niets misdaan. Ze noemen het 'prima facie'-overtredingen, die moesten uitgeklaard worden. 'Prima facie', op het eerste gezicht. Ze verschoten dat ik zonder advocaat opdaagde. Waarom een advocaat? Ik had niets te verbergen en moest niet verdedigd worden. De feiten spraken voor zich. Hier ligt het. Tien pagina's. Alles is onderzocht." "Het verhaal-Koloskov is het gevolg van het feit dat ik niet naar Rusland ben willen gaan. Kortom, dat ik geweigerd heb om gepamperd te worden. In die 27 jaar dat ik bij de FIFA zit, heb ik alle uitnodigingen van WK-kandidaten afgewimpeld. (schamper) "Ik was wellicht de enige. Je weet hoe dat gaat. Je komt daar aan en bent de keizer van Spanje. Ik heb dat niet nodig. Bij de toewijzing van een WK heb ik alleen het technisch rapport nodig. "Ik werd echter gecontacteerd door Viatsjeslav Koloskov, een vriend van twintig jaar in het ExCo, met de melding dat hij de FIFA ging verlaten. Hij wilde mij nog eens ontmoeten en naar Brugge komen. Ik ben met hem gaan eten. Hij heeft niet eens gevraagd om voor Rusland te stemmen. Hij wist uiteraard dat ik de Belgisch-Hollandse kandidatuur zou steunen. Bij het wegrijden gaf hij mij op de parking een pakje. Ik had het beter nooit gekregen. Sorry dat ik dat zeg. Ik dacht dat het een foto was, het bleek een lelijk schilderij te zijn. Het staat sindsdien op de zolder. "Het verhaal van mijn zoon dan. Pieter had een briljante carrière als chirurg in Roeselare, maar was nooit voor elf uur 's avonds thuis. Na twee jaar specialisatie in Amsterdam zocht zijn vroegere baas een cochirurg voor een enkeloperatie in Qatar. Nadien hebben ze hem gevraagd om tijdens een vakantieweek een enkeloperatie te komen verrichten. Toen volgde het voorstel om ginds te komen werken. In eerste instantie van dokter Popovic, de vroegere clubarts van Standard en op dat moment het hoofd van de medische diensten in Doha. Pieter is met zijn vrouw naar ginds getrokken. Het was een fantastisch medisch project en hij zou iedere avond om zes uur klaar zijn. Hij heeft nadien Qatar met de kinderen bezocht. Mijn vrouw en ik wisten nergens van. "Op een dag zat hij waar jullie nu zitten en zei: 'Pa, ik denk dat we België gaan verlaten.' Ik viel achterover. Wij waren daar helemaal niet gelukkig mee. We verloren immers een beetje onze drie kleinkinderen. Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. De conclusie van de onderzoekers was dan ook dat er mij niets te verwijten viel." "Ik ben nooit echt bezig geweest met de politiek van de FIFA, omdat de medische sector zo enorm gegroeid is. Ik heb daar de handen mee vol. We zitten nu met bijna dertig in het ExCo, ik weet echt niet hoe die allemaal in elkaar zitten. Veel van die mensen zie ik slechts twee of drie keer per jaar in een vergadering." "Niet in de wereld, wel in Europa." "Uiteraard raakt mij dat. Dat lijkt me evident, want ik maak daar deel van uit. Ik zou liegen als ik zeg dat dit mij niet stoorde. Ik ben een van de mensen die het felst heeft aangedrongen voor de oprichting van een ethische commissie, zodat er geen situaties meer kunnen ontstaan zoals rond Jack Warner. Ik heb het gevoel dat de FIFA op dit vlak de goede richting uitgaat. Er is controle op alles, er zijn twee verschillende ethische commissies, er is een interne en externe audit. Ik denk dat op dit ogenblik alles goed gecontroleerd wordt. Het spijt mij dat er in het verleden fouten zijn gebeurd." "Er waren blijkbaar mensen die qua ethiek en moraal andere principes hadden dan wij allemaal, maar die zijn gestraft geweest. Je kan dus ook zeggen dat de FIFA daar maatregelen tegen getroffen heeft. Maar ik kan niet ontkennen dat het feit dat er zo veel waren die niet koosjer gehandeld hadden de reputatie van de FIFA heeft bezoedeld." "Hij zegt terecht: 'Ik heb die mensen daar niet gezet, dat zijn de confederaties geweest. Ik ben niet verkozen door België maar door Europa, anderen door Concacaf of Conmebol. Daar heeft Blatter niets mee te maken, maar hij krijgt alles op zijn kop en dat is niet altijd terecht. '" "Ik ben noch een tegenstander, noch een vriend van Blatter. Ik probeer hem eerlijk te evalueren. Het allerbelangrijkste: ik daag u uit om één punt aan te wijzen waar hij op corruptie betrapt is." "Tegen hem pleit dat hij vier jaar geleden op het UEFA-congres in Parijs heeft gezegd dat dit zijn laatste mandaat was. Ten tweede zijn leeftijd: 79, dan ben je geen 'jeune premier' meer. Ten derde, en dat heeft Van Praag terecht aangehaald, leidt hij een organisatie die in Europa een imago van corruptie meedraagt. "Positief zijn zijn ongelooflijke taalvaardigheid. Ik geloof dat hij acht talen spreekt. Ten tweede de manier waarop hij een vergadering leidt. De FIFA besturen is niet zo simpel. Wij met ons drieën zullen over moreel-ethische zaken ongeveer hetzelfde denken. Zelfs op niveau van Europa heb je plusminus dezelfde visie. In de FIFA is dat helemaal anders. Daar zitten mensen van over heel de wereld. Ik zit in de vergadering naast iemand van Papoea-Nieuw-Guinea. Een heel charmante man, geen kwaad woord over hem, maar als ik met hem praat, merk ik dat de invalshoek in veel zaken totaal anders is. Blatter slaagt erin van al die hoeken een cirkel te maken. Ten derde is er zijn onvoorstelbare voetbalkennis. Als er in het voetbal in Aruba iets gebeurt, weet hij het. En tot slot is er zijn engagement. Hij zegt altijd: mijn vrouw is 111, dat wil zeggen dat zijn vrouw de FIFA is. Blatter leeft voor de FIFA. "O, ik vergeet nog iets positiefs. In 2002 in Korea was de FIFA virtueel failliet. Het is onder Blatter dat het financiële plaatje omgekeerd is. De FIFA is nu een welvarende organisatie." "Dat is niet waar. Hij is de eindverantwoordelijke van een organisatie die in bepaalde Europese landen, Engeland op kop, door de media dat imago heeft gekregen. Jullie willen allemaal Blatter kapot schrijven, maar ik huil niet mee met de wolven in het bos. "Op het congres van de Afrikaanse voetbalbond enkele weken geleden werd opgeroepen om voor Blatter te stemmen. Hij wordt op dat continent op handen gedragen. Er bestaat een heel andere visie in andere delen van de wereld dan in Europa." "Zijn de leiders van die 54 Afrikaanse landen allemaal corrupt?" "Nu zitten er andere mensen. Ook in Azië zijn er veel landen die achter Blatter staan. Denk niet dat prins Ali van Jordanië heel Azië achter zich zal krijgen." "Dat denk ik ook. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn voor het voetbal als Blatter, zoals Van Praag het voorstelde, een soort erevoorzitter zou worden die zich kan blijven bezighouden met de sociale projecten. Op die manier wordt hij niet weggeduwd, maar komt de verantwoordelijkheid bij jongere mensen te liggen." "Ik steun Van Praag. Ik vind het een perfecte man, een moedige man ook. Iemand met een visie die Blatter een mooi voorstel gedaan heeft. Van Praag wil Blatter niet vernielen, maar in zijn eer laten. Dat verdient hij, maar het is ook tijd voor de organisatie om het blad om te draaien." "Ik denk niet dat Van Praag, ondanks zijn uitstekende visie, op dit moment een kans maakt tegen Blatter." "Verkiezingen houden altijd verrassingen in, maar als je mij vandaag vraagt wie het wordt dan denk ik dat Blatter vrij vlot verkozen zal worden." "Ik heb van in het begin gezegd dat je om medische redenen niet in de zomer kan spelen in Qatar. Dat is gewoon absurd. Er werd geopperd dat het in de stadions 21 graden zou zijn, maar een WK is veel meer dan 64 wedstrijden. Een WK is 32 delegaties, 500 FIFA-medewerkers, 18.500 journalisten in Brazilië en nog veel meer fans, die in 45 tot 47 graden gaan rondreizen. Als je medische problemen wilt hebben, moet je in de zomer naar Qatar gaan met het WK." "De technische commissie had bij elke kandidatuur positieve en negatieve elementen. Op één uitzondering na: Nederland-België, daar was er geen enkele negatieve opmerking. Bij Qatar was dat onder meer het probleem van de hitte." "Een van de sterkste punten van de Belgisch-Nederlandse kandidatuur was de compactheid." "De belangrijkste argumentatie van Qatar was dat de Arabische wereld een belangrijke wereld is geworden en een van de weinige regio's waar het WK nog nooit georganiseerd is. Wanneer is het aan de Arabische wereld? Dat was een van de grote argumenten." "Wij moeten eens één keer het seizoen onderbreken in november, maar het zuidelijke halfrond heeft om de vier jaar met dit probleem te maken. Denk je dat Zuid-Amerika wakker ligt van een WK in november? Nee toch? Als je alleen in juni en juli wilt voetballen, schakel je heel wat landen als organisator uit. Is dat democratisch?" "Een dag voor de beslissing van de FIFA kreeg ik een eerste telefoontje van de Pro League: je weet zeker niet wat dat is, een WK in november? Hallo jongens? Wil je dan spelers terugkrijgen die als vodden uitgeschud zijn in die warmte? "Ik heb begrip voor de moeilijkheden van de organisatoren van de competities, maar die lijken me niet onoverkomelijk. Er rest ons nog zeven jaar om dit voor te bereiden. Bovendien krijgen de clubs een serieuze financiële compensatie. Per afgestane speler wordt er veel meer betaald dan in het verleden. De FIFA doet haar best om het WK in te korten. Als er op de openingsdag nog drie andere wedstrijden worden geprogrammeerd, kom je uit op een WK-toernooi van slechts 28 dagen." "Ja, maar het mag geen gewoonte worden. Ik verdedig de mensen niet die voor Qatar gestemd hebben, maar begrijp dat men probeert het voetbal overal te brengen. Je zegt wel dat Qatar maar zo groot is als Limburg, maar kijk eens wat daar op dit ogenblik gebeurt op sportvlak. Ik heb toevallig enkele weken geleden mijn zoon bezocht en heb er het WK turnen meegemaakt, kort voordien had het WK handbal er plaats, ik weet dat ze het WK atletiek toegewezen hebben gekregen, er is elk jaar een wielerronde, een groot internationaal tennistoernooi en een grand prix motoren. Het is echt geen achterlijk sportland." "Ze doen er dan toch iets positiefs mee. Ik weet dat jullie negatief zijn, maar ik probeer een en ander te relativeren." "Ik heb negen WK's meegemaakt en negen keer gehoord dat het geboycot moest worden. Er is altijd wel iets in een land. Ofwel is er homofobie ofwel deugen de sociale toestanden niet, zoals in Brazilië. Ofwel is het te warm. Het is altijd iets. Ik ben trouwens een fervente tegenstander van het boycotten van sportieve manifestaties om politieke redenen. Het zal wel kloppen dat de rechten van homo's niet gerespecteerd worden in Rusland, maar is dat een reden om zo veel jaren voordien het WK af te blazen? Ik ben het daar niet mee eens. Jacques Rogge is het daar ook nooit mee eens geweest. Sport en politiek moeten gescheiden blijven." "Ik zit hier niet te pleiten dat Rusland of Qatar de allerbeste keuzes waren, maar het is geen zwart-wit verhaal. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat de absolute waarheid niet bestaat. Ook niet in het voetbal." DOOR FRANÇOIS COLIN EN JACQUES SYS"Ik verdedig de mensen niet die voor Qatar gestemd hebben, maar begrijp dat men probeert het voetbal overal te brengen." "Jullie willen allemaal Blatter kapot schrijven, maar ik huil niet mee met de wolven in het bos."