door Koen Meulenaere
...

door Koen MeulenaereDonderdag 12/12Als Marc Uytterhoeven het in dit land voor het zeggen krijgt, en daar ziet het meer en meer naar uit, dan kost een abonnement in derde klasse binnenkort zevenenveertigduizend frank. Dat is drieduizend honderd dertig frank voor één wedstrijd. Men heeft toch licht de indruk dat Uytterhoeven zijn eigen tarieven als de gemiddelde norm beschouwt. Waar blijft die getrimbaarde van Test Aankoop om te protesteren tegen deze woekerprijzen? Of ligt de verklaring in het feit dat die knaap Mechels heet?Het Belgische strafwetboek is nochtans zeer duidelijk : knevelarij ! Wij verwijzen naar het beruchte artikel 240 en volgende, een klassieker voor al wie het ooit in de Rechten heeft geprobeerd. Het gaat om 'Titel IV, misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door ambtenaren in de uitoefening van hun ambt of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening.' Beide categorieën zijn van toepassing op Uytterhoeven. Ook als free-lancer moet hij worden beschouwd als een ambtenaar vermits hij, almaar vaker, opdrachten uitvoert voor de openbare omroep. En als lid van de meer Katholieke dan Koninklijke Voetbalclub Mechelen valt hij uiteraard onder het apostolisch gezag van de residentiële bisschop, in casu kardinaal Danneels, die zelf ooit heeft rondgelopen met een pet van KV Mechelen op zijn christelijke chruin. Goed, hoofdstuk III : 'Verduistering en knevelarij door openbare ambtenaren gepleegd.' Wat zegt de wet ? 'Alle openbare officieren of ambtenaren die zich schuldig maken aan knevelarij door bevel te geven om rechten, taksen, gelden, inkomsten of intresten te innen of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijftig tot duizend frank.' Of om dit juridisch bargoens in Mechels supportersjargon te vertalen : 'Marc in den bak olé olé.'Er is een tijd geweest dat Uytterhoeven zes avonden per jaar iets presenteerde, en vervolgens zeventien maanden onderdook in de Provence. Hij had daar toen een goede theorie over. Vrijdag 13/12Dat Dirk Abrams voor een groot deel verantwoordelijk is voor de opvoeding van de drie zusjes Pfaff hebben wij meermaals geschreven, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het ook juist is. Daarom voor de laatste twijfelaars het bewijs : bedscène tussen Kelly en Sam, die onder de dekens allerlei moeilijk omschrijfbare handelingen stellen.Kelly : 'Bleft van m'n trees.'Sam : 'Bleft gaa van manen tap.'Kelly : 'Wadist, durfde niet oepston me awe mast ?'Einde bedscène.De onmiskenbare invloed van Dirk Abrams blijkt niet zozeer uit de dialoog als wel uit de duur van dit tedere moment. Zondag 15/12Met het bekervoetbal in het verschiet gaat onze aandacht uit naar KV Turnhout, het voormalige FC, dat aan de slag moet op Anderlecht. Na een merkwaardig handeltje in het thuisvoordeel, maar dat terzijde. Wij herinneren ons een vorige Anderlecht-Turnhout voor de beker : 7-1. De dag voordien kwam in de Antwerpse haven Turnhoutspeler Eugenio Jimenez bij een tragisch ongeval om het leven. Jimenez was een Spaanse Antwerpenaar, jeugdspeler van Beerschot, vriend van Juan Lozano, en een tijdje klasgenoot van uw dienaar. Jimmy was een schitterende gast. De match op Anderlecht, tegen zijn vriend en idool Lozano, moest een hoogdag in zijn voetballoopbaan worden. Maar het noodlot, dat Turnhout al zo vaak heeft getroffen, besliste er ook toen anders over.De eerste keer dat wij het Villapark hebben bezocht, moet om en bij de twintig jaar geleden zijn geweest. Toen gonsde het van de geruchten : 'Er komt een nieuw stadion.' Sindsdien zijn wij, weliswaar met grote tussenpozen, vele keren naar Turnhout wezen kijken. Zes maal in de eindronde van tweede klasse, en telkens weer hetzelfde nieuwtje : 'Nu komt er echt een nieuw stadion.' Luc Boermans ging er zelfs een compleet winkel- en bioscoopcomplex omheen bouwen. Want geld dat die pee had, dat kon je niet geloven. Wat wij inderdaad niet gedaan hebben. En terwijl van het oude stadion steeds minder en minder overbleef, kwam er van het nieuwe steeds minder en minder terecht.Turnhout is inmiddels in vereffening gegaan en speelt in vierde klasse. In de vorige bekerronde wipte het AA Gent. Voor ons ligt een interview met de nieuwe voorzitter Joos Horsten. En jawel hoor... er zijn concrete plannen voor een nieuw stadion ! Het zijn niet allemaal donkere dagen, voor Kerstmis.'Bleft van m'n trees.'