Damien Garitte bond de kat de bel aan. Eind december 2000, nadat hij anderhalf jaar bezig was geweest alle deuren op de derde verdieping van het bondsgebouw, die van de directie, af te lopen, schreef de bondsdokter scheidend secretaris-generaal Jan Peeters een brief. Daarin deelde hij hem mee dat hij niet meer tot de staf van de nationale A-ploeg wenste te behoren, zolang Robert Waseige, met wie hij enkele keren in aanvaring was gekomen, bondscoach was. Peeters' opvolger Alain Courtois kwam nadien tot de conclusie dat er wat schortte aan het personeelsmanagement van de bond. In zijn afscheidsbrief aan het personeel had hij het over "een gebrek aan respect" in de bedrijfscultuur.
...

Damien Garitte bond de kat de bel aan. Eind december 2000, nadat hij anderhalf jaar bezig was geweest alle deuren op de derde verdieping van het bondsgebouw, die van de directie, af te lopen, schreef de bondsdokter scheidend secretaris-generaal Jan Peeters een brief. Daarin deelde hij hem mee dat hij niet meer tot de staf van de nationale A-ploeg wenste te behoren, zolang Robert Waseige, met wie hij enkele keren in aanvaring was gekomen, bondscoach was. Peeters' opvolger Alain Courtois kwam nadien tot de conclusie dat er wat schortte aan het personeelsmanagement van de bond. In zijn afscheidsbrief aan het personeel had hij het over "een gebrek aan respect" in de bedrijfscultuur. Piet Huys verzorgde de administratie van de scouting, was de secretaris van de technische commissie én de privé-secretaris van de bondscoach, voor wie hij zowel de persoonlijke als de professionele administratie regelde. Wàs, want toen hij na het WK uit vakantie terugkeerde, stelde hij vast dat hij uit zijn functies was ontheven. Niemand die hem er iets over had gezegd, en op de vragen die hij dan zelf maar stelde, kreeg hij geen antwoorden. Vandaag houdt Huys zich bezig met de jeugdelftallen en met het vrouwenvoetbal. Na België-Bulgarije, de eerste kwalificatie-interland onder bondscoach Aimé Anthuenis, gaf Luc Deville zijn ontslag als materiaalverantwoordelijke. Dat gebeurde nadat hij had moeten vaststellen dat er voor hem geen plaats meer is op de bank. Liever heeft Anthuenis Jacky Munaron aan zijn zijde, de keeperstrainer die onder de vorige bondscoaches in de tribune zat. Een kwestie van prioriteiten, waar iets voor te zeggen valt. Daaraan afgemeten wordt Deville's reactie "buiten proportie" genoemd. De reden voor zijn beslissing zit dan ook dieper. "Ze hebben hem in zijn gezicht uitgelachen", klinkt het. En ook : "Het was de druppel in een emmer die al vol was". Geen van de drie betrokkenen wenst, uit vrees voor represailles, commentaar te leveren op zijn situatie. De zich opstapelende feiten lijken almaar meer voeding te geven aan de verhalen over een slechte werksfeer op de bond, méér dan dat ze de verdediging van huidig secretaris-generaal Jean-Paul Houben ondersteunen. Die deed het geval-Garitte van de zomer af als "een geïsoleerd incident". Zowel Piet Huys als Luc Deville vallen onder de directe leiding van Michel Sablon. Sablon keerde na Euro 2000 terug naar de KBVB in de nieuwe functie van technisch directeur. Dat deed hij met grootse plannen voor een herstructurering van het technisch departement, waarna hij in aanvaring kwam met bondscoach Robert Waseige, op dat moment anderhalf jaar in dienst, die geen inmenging op zijn terrein duldde. Met de aanstelling van Aimé Anthuenis trok Sablon alsnog alle verantwoordelijkheid voor de A-ploeg naar zich toe. Elke interne communicatie met de bondscoach verloopt voortaan rechtstreeks via hem. Nochtans zou Anthuenis na consultatie van Georges Leekens en Robert Waseige aangegeven hebben dat hij een beroep wilde blijven doen op de diensten van Piet Huys. "Op zijn vervanging door Piet Erauw ( de ploegafgevaardigde, nvdr) heb ik geen antwoord", zegt de bondscoach behoedzaam. "In mijn contract staat dat ik de technische staf mocht kiezen, maar dit is een zaak voor het personeelsbeleid. Ik heb geen voorkeur voor één van beiden uitgesproken, simpelweg omdat ik geen van beiden kende. Bij mijn aanstelling heeft men mij gezegd: zo zijn op dit vlak de zaken, en ik heb dat aanvaard. Wat Luc Devillebetreft : hij is geopereerd aan de knie, meer weet ik er niet van. De bank is voor de technische staf en de spelers. Ik weet dat iedereen daar graag zit, maar het is reglementair vastgelegd hoeveel mensen dat precies mogen. Tegen Bulgarije bijvoorbeeld is Stany Rogiers er nog verwijderd. Maar je kent dat hé, ze zitten er allemaal graag ( lacht)." De emmer van Deville, destijds door Leekens aan de A-ploeg toegevoegd, was, zoals gezegd, al langer volgelopen. Een voorval uit die emmer dateert al van het WK '98, toen de KBVB vergeten was fatsoenlijk vervoer te organiseren om het materiaal naar het spelersverblijf in Frankrijk te brengen. Daags voor de Rode Duivels zouden aankomen, moest Deville daarom in allerijl met een veel te kleine bestelwagen de baan op naar het zuiden. Een (klein) verkeersongeval onderweg zorgde er bijna nog voor dat de Belgische internationals zonder ballen, schoenen en truitjes aan hun WK begonnen.Altijd dezelfde mensen zijn het die voor zulke organisatorische blunders op moeten draaien, vaak ook in hun vrije tijd of op feestdagen, maar een blijk van dank levert hen dat zelden op. Niet langer geleden dan na hun nachtelijke terugkeer uit Polen, de eerste (oefen)interland onder Aimé Anthuenis, stonden de Rode Duivels voor een gesloten poort aan het Sodehotel in Sint-Lambrechts Woluwe, het traditionele afzonderingshotel van de nationale ploeg. Bleek er geen portier meer aanwezig te zijn, zodat niemand bij zijn wagen geraakte. En dus mocht er in het holst van de nacht nog iemand op zoek naar een sleutel. Sinds Sabena failliet ging en het Sodehotel in Nederlandse handen kwam, stapelden zulke ongemakken zich op. Pas na het Polen-incident schoot de bondstop in actie : in een officieel schrijven klaagde ze het gebrek aan service aan.Talloos zijn de voorbeelden, aldus ingewijden, waarin de KBVB uitblinkt in besluiteloosheid en een gebrek aan krachtdadig optreden. "Er is een enorme discrepantie tussen de spelers, de medische en de logistieke staf, die ik ervaren heb als zéér professioneel, en de beleidsmensen van de Belgische voetbalbond, die werkelijk een bende amateurs zijn. Zelfs het woord schandalig is niet te sterk om dat uit te drukken." Dat zegt een Belgische universiteitsprofessor in Japan, die op verzoek van mensen uit de entourage van de nationale ploeg, spelers en staf enkele keren uit de nood hielp tijdens het voorbije WK. Dat had hij ook al gedaan tijdens de Kirin Cup in 1999, toen de bagage van de nationale ploeg niet meegereisd bleek te zijn en het ene na het andere probleem zich stelde. "Dan denk je nog : dit is de eerste keer in Azië, dit kan iedereen overkomen. Maar dan zie je drie jaar later dat het geen uitzondering was, maar de regel is."Aan Michel Sablon om paal en perk te stellen aan het vermeende geklungel rond de nationale ploeg. Maar het geloof in de technisch directeur zou niet groot zijn. Geklaagd wordt er op zijn dienst over een schrikbewind dat misbruik maakt van de goodwill van het personeel.Jean-Paul Houben : Personeelszaken moeten, vind ik, niet in de pers komen. Dat moet door de bedienden en de directie samen besproken worden, wat ook gebeurd is. De zaak-Garitte was een probleem van reacties van meerdere personen ten aanzien van hem, dat al jaren aansleepte. Ik heb Damien bij mij ontvangen. Er was een probleem met Michel Sablon, Damien had het gevoel dat er een systeem achter zat. Ik heb het initiatief genomen om beide heren samen te ontvangen, wat ze in het verleden altijd geweigerd hadden. Ik denk dat ik gedaan heb wat ik moest doen. Wat Alain heeft willen zeggen, is dat het personeel door mensen uit sommige comités, die buiten de bond staan, als parties négligeables werden bestempeld. Hij had het dus niét over wat er gebeurt binnen de bond. Alain heeft het personeel verdedigd. En hij heeft gezegd dat de voetbalbond van alle sportbonden nog altijd de beste administratie heeft - wat ik zelf óók denk. Piet Huys is mij vóór het WK komen vinden. Hij zei dat hij te druk had, en mede op vraag ook van Waseige hebben we hem van het technisch departement weggehaald en korter bij de bondscoach geplaatst. Dat hij nu zegt dat dit alleen voor de aanloop naar het WK gold, is toen nooit zo besproken geweest. Hij zegt nu dat het een misverstand moet zijn geweest. Na het WK is er dan iets gebeurd tussen Piet en Michel Sablon : Michel vond het moeilijk verder te gaan met iemand die van bureau had willen veranderen. Bon, dat heet dus herstructurering van een dienst.Mij is gezegd : omdat hij niet meer op de bank mocht zitten door een beslissing van de technische staf.Dat is het eerste wat ik daarvan hoor. In het directiecomité is het nooit zo voorgesteld, en van Luc Deville zelf heb ik nooit een vraag om een gesprek gekregen. Het zou spijtig zijn als er iets achter zou zitten, waar ik niet van weet en dat niets te maken heeft met de problematiek zoals ze aan mij wordt verkocht.Als dit werkelijk gebeurd is, is dat niet aanvaardbaar. Maar ik heb geen weet van de twee voorvallen die u mij vertelt.Hij is voorzitter van de technische commissie, dat is een politieke functie. Ik ben slechts een bediende, zij het de eerste bediende van de KBVB. Ik ben de baas van de administratie, maar niet van Karel Vertongen : hij moet verslag uitbrengen bij de technisch directeur. Ik zie de verslagen van de technische commissie aan het uitvoerend comité wel, maar daarin heb ik hierover nooit gelezen. Nee. Ik zeg u : dit is de waarheid niet. Men zegt vaak dat de interne communicatie van de bond niet goed is, maar wij doen er alles aan om dat te verbeteren. Diensthoofden, verantwoordelijken van de departementen, adjuncten, directiesecretarissen : wekelijks komen zij samen en worden zij ingelicht. Per e-mail verspreiden wij alle informatie naar het personeel, en één keer per maand is er een borrel : iedereen kan ons dan vragen stellen en wij antwoorden. Trouwens, in de ondernemingsraad is wat u nu naar voor brengt, nooit naar voor gebracht. Ik denk dat we niet moeten klagen over de sfeer op de voetbalbond. Wat vandaag wél het geval is, in alle bedrijven, is dat mensen zich vragen stellen over hun toekomst. Het kleinste probleem wordt dan snel als een groot probleem ervaren. Ik begrijp dat, daarom praat ik ook met de mensen.Sorry, dat is niet waar. Als een diensthoofd iets te zeggen heeft, móet hij dat doen - en ik hoop dat ze dat doen. Maar je zal mij niet horen zeggen dat alles perfect is. Misschien zíjn er wel problemen in dit huis en weten wij hier boven dat niet altijd zo goed, ook al zou dat moeten. Michel heeft zijn stijl in de omgang met mensen, een stijl die de mijne niet is. Hij verlangt van mensen dat ze werken, iets waar in het geval van Piet Huys en Luc Deville zeker niets op aan te merken valt. Het zou spijtig zijn als Piet dit huis geen goede diensten meer zou kunnen bewijzen. Trouwens, men zegt mij dat hij nu op het departement jeugd zeer goed werk levert. Misschien heeft hij zijn plaats dus gevonden, dank zij Michel Sablon.Kijk, ik heb Damien en Michel aan dezelfde tafel samengebracht en ik heb naar Piet geluisterd. Trouwens, ik heb daar felicitaties voor gekregen van de arbeidsinspectie. Want de zaak ging veel verder, hé : er was een dossier ! Misschien is het er nóg, maar ik heb die persoon, die ik twee of drie keer ontmoet heb, sindsdien niet meer aan de lijn gehad.Juist. Zij was tevreden met wat ik gedaan had. U kent ook de nieuwe wet die verleden jaar gestemd is...Dat weet ik niet. Als het niet zo is, zal zij wel contact opnemen met mij. Maar ik denk dat de KBVB een zeer sociaal bedrijf is, al kan de interne en externe communicatie altijd nog beter. Binnenkort gaat daarover een plan naar het uitvoerend comité.Misschien is hij op zijn hoede, en dat begrijp ik. Een herstructurering zorgt altijd en overal voor een gevoel van angst onder de mensen. Zulke zaken moet je daarom uiterst zorgvuldig en met veel psychologie aanpakken. Meer wil ik er niet over zeggen. Maar mijn relatie met Michel Sablon is uitstekend. Hij heeft een zeer goed organogram voor het technisch departement voorgesteld, waar het directiecomité geen enkel probleem mee heeft.door Jan Hauspie en Peter T'Kint'Een herstructurering zorgt altijd en overal voor angst onder de mensen.''Michel heeft zijn stijl in de omgang met mensen, een stijl die de mijne niet is.' (Jean-Paul Houben)'U zal in elk bedrijf gelukkige en ongelukkige mensen vinden.' (Michel Sablon)