Gilbert Timmermans, een lid van het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond, ziet in zichzelf een schaduwkandidaat om in juni het bondsvoorzitterschap op te nemen. "Ik zou die job aankunnen", zegt hij. Maar Timmermans wil zich nog niet profileren als een uitgesproken kandidaat om François De Keersmaecker op te volgen. De huidige bondsvoorzitter zei immers al zelf nog een nieuwe termijn te ambiëren en hij komt uit dezelfde stal als Timmermans: de vertegenwoordigers van de Vlaamse amateurclubs. "Als De Keersmaecker kandidaat is, gaan de Vlamingen niet i...

Gilbert Timmermans, een lid van het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond, ziet in zichzelf een schaduwkandidaat om in juni het bondsvoorzitterschap op te nemen. "Ik zou die job aankunnen", zegt hij. Maar Timmermans wil zich nog niet profileren als een uitgesproken kandidaat om François De Keersmaecker op te volgen. De huidige bondsvoorzitter zei immers al zelf nog een nieuwe termijn te ambiëren en hij komt uit dezelfde stal als Timmermans: de vertegenwoordigers van de Vlaamse amateurclubs. "Als De Keersmaecker kandidaat is, gaan de Vlamingen niet iemand anders zoeken om het bondsvoorzitterschap bij de amateurs te houden", aldus Timmermans. Het is niet de bedoeling dat de Vlaamse amateurs verdeeld richting de verkiezing trekken. Die worden immers een machtsstrijd tussen de prof- en de amateurwereld, waarbij die laatste ook nog eens is opgesplitst in een Vlaams en een Waals luik. Het zijn de leden van het Uitvoerend Comité die een voorzitter kiezen uit hun midden. Dat bestaat uit 22 mensen: 8 uit het betaald voetbal, 7 Vlaamse amateurs en 7 Waalse amateurs. Timmermans is er niet van overtuigd dat het een goed idee is van de huidige bondsvoorzitter om zich weer kandidaat te stellen. De Keersmaecker kreeg veel kritiek na berichten over een geldverslindend beleid bij de bond. "Ik vroeg hem of hij zeker is van zijn kandidatuur", zegt Timmermans. "Ik maakte hem er attent op dat hij gevaar loopt, omdat ik aanvoel dat nu enkel de Vlaamse amateurs achter hem staan. En als je je kandidaat stelt, moet je ook verkozen worden. De Keersmaecker zegt dat hij dat kan rechttrekken. We zullen daarover nog spreken. En mocht De Keersmaecker uiteindelijk toch geen kandidaat zijn, laten wij het voorzitterschap dan aan de profs? Zo niet, dan moet iemand anders uit ons midden aangeduid worden. Misschien ben ik dan de man die dat kan worden." Bij de profs is Joseph Allijns kandidaat, de voorzitter van KV Kortrijk. Met hem had Timmermans in februari een woordenwisseling. "Toen Steven Martens vertrok als CEO bij de bond, belde Allijns mij op", zegt Timmermans. "Hij vroeg of het mij interesseerde om samen met Gérard Linard van de Waalse amateurs de supervisie waar te nemen van de vier directeurs die nu het beleid voeren. Ik zei ja. Twee dagen later nam Allijns een ander standpunt in; plots zou Linard alleen de supervisie op zich nemen. Ik zei Allijns dat ik niet gelukkig was met die gang van zaken. Maar dat is nu uitgepraat." Allijns zegt: "Ik kwam terug op mijn eerste suggestie omdat eenduidige beslissingen mogelijk uitblijven als vier directeurs aan twee mensen kunnen briefen. Timmermans en ik hebben dit op een correcte en vriendschappelijke manier uitgepraat." DOOR KRISTOF DE RYCK EN CHRISTIAN VANDENABEELEGilbert Timmermans "Ik maakte De Keersmaecker er attent op dat hij gevaar loopt."