Welke richting gaat het uit met Cercle Brugge? Sinds 1 september beperkt Yvan Vandamme (bijna 63 jaar en sinds vijf jaar managing director) er zijn professionele activiteiten. Over de opvolging van de man met de eindverantwoordelijkheid in het dagelijks bestuur en met een voor de vereniging belangrijke knowhow wordt er voorlopig niet gesproken. In afwachting van verdere stappen in de herstructurering blijft Vandamme, die zijn mandaat als bestuurder behoudt, op deeltijdse basis de financiële, administratieve en commerciële materies aansturen en/of begeleiden. Sinds het vertrek van Dries Slootmans naar BC Oostende eind vorig seizoen werd er no...

Welke richting gaat het uit met Cercle Brugge? Sinds 1 september beperkt Yvan Vandamme (bijna 63 jaar en sinds vijf jaar managing director) er zijn professionele activiteiten. Over de opvolging van de man met de eindverantwoordelijkheid in het dagelijks bestuur en met een voor de vereniging belangrijke knowhow wordt er voorlopig niet gesproken. In afwachting van verdere stappen in de herstructurering blijft Vandamme, die zijn mandaat als bestuurder behoudt, op deeltijdse basis de financiële, administratieve en commerciële materies aansturen en/of begeleiden. Sinds het vertrek van Dries Slootmans naar BC Oostende eind vorig seizoen werd er nog geen nieuwe commercieel manager aangetrokken om het commercieel beleid uit te stippelen om zoals vooropgesteld het product Cercle beter te kunnen verkopen. Bernt Evens, tot voor kort linksback, vult momenteel als accountmanager de commerciële noden in. Op sportief vlak is wél al alles duidelijk: Sven Jaecques (volgende maand 32 jaar) is nu de eindverantwoordelijke voor het totale sportieve beleid en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Hij was de rechterhand van algemeen directeur Yvan Vandamme en voerde het voorbije jaar met hem de strijd voor verandering. Op 1 juli 2012 was hij aangesteld als technisch adviseur met de bedoeling de vereniging minder afhankelijk te maken van de persoonlijkheid, het netwerk en de grillen van hoofdcoaches. Zijn taak als technisch directeur is nu de korte termijn te managen en de langetermijnvisie te bestendigen. Eind oktober moet Cercle onvermijdelijk kleur bekennen. Op de statutaire algemene vergadering van de vzw staan dan twee belangrijke agendapunten: 1) de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur (van de vereniging zonder winstoogmerk); en 2) de oprichting van een commerciële vennootschap. Het plan is: de omschakeling naar een cvba (commerciële vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) waarin de vzw vertegenwoordigd blijft, naast een aantal investeerders met bij voorkeur een Cerclehart. De bedoeling is te evolueren naar een budget van 10 miljoen euro. Behalve een goed beleid zal er ook een goede beslissingsstructuur nodig zijn om die middelen optimaal te kunnen gebruiken. Vorig seizoen en ook in de voorbije transferperiode is gebleken dat de huidige structuur te log en te traag is om snel te kunnen schakelen wanneer de omstandigheden dat vereisen. Het is in het profvoetbal niet meer van deze tijd dat het dagelijks management telkens moet terugschakelen naar mensen die om de zoveel weken eens komen vergaderen en voor wie dat een hobby is. Dat is een synthese van de hedendaagse realiteit die nu ook bij Cercle Brugge is gemaakt. De nood aan verandering bleek ook naar aanleiding van de aanwerving van een nieuwe keeper. Dat er de voorbije jaren twijfels rezen over Bram Verbist en Jo Coppens en dat Cercle op zoek was naar extra kwaliteit in doel, was allesbehalve een geheim. In de voorbereiding was Michaël Clepkens erzelfs op proef. Maar de dag dat Joris Delle werd aangetrokken, ontstond over de eenvoudige uitvoering van een beleidsbeslissing een spraakverwarring die je bij een profclub niet verwacht. Het lijkt tijd dat Cercle zich eens beraadt over zijn communicatiebeleid. DOOR CHRISTIAN VANDENABEELE