Bernd Storck miste de eerste afspraak niet. Van bij zijn intrede in het Jan Breydelstadion noemde hij de reddingsoperatie van Cercle een project. Dat legde hij daarna uit zoals het ook in Van Dale uitgelegd staat: vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct. Vanuit die optiek is het logisch dat iedereen zich daar dan maximaal op gaat afstemmen. Neen, dwang is het niet. Het is de vanzelfsprekendheid zelve dat alle betrokkenen er zich ten volle voor gaan inzetten.
...