Het is helemaal niet mijn bedoeling in discussie te gaan met de heer Tielens, maar het moet me wel van het hart dat over iets te schrijven waar men zo weinig van afweet als de heer Tielens eerder een beetje zielig is. Mag ik het even in het plat Brugs schrijven ? " Meneire Tielens klapt lik ein die gin vel over zien buuk et. "
...

Het is helemaal niet mijn bedoeling in discussie te gaan met de heer Tielens, maar het moet me wel van het hart dat over iets te schrijven waar men zo weinig van afweet als de heer Tielens eerder een beetje zielig is. Mag ik het even in het plat Brugs schrijven ? " Meneire Tielens klapt lik ein die gin vel over zien buuk et. " Bij het lezen van het antwoord op mijn schrijven van de heer Tielens is mijn eerste vaststelling dat die heer Clubsupporter is maar zeker geen Bruggeling. Ik heb het interview met Michel D'Hooghe en Wilfried Meert met zeer grote belangstelling gelezen. Als de heer Tielens het West-Vlaams goed zou begrijpen, zou hij zeker horen hoe weinigs Brugs er onder de supporters gesproken word. Ik veronderstel dat hij de verschillende dialecten helemaal niet kan onderscheiden. Niet alle West-Vlamingen zijn Bruggelingen, meneer Tielens. Ik, als geboren Bruggeling, kan zeer goed - ik zeg maar iets - het Torhouts, het Roeselaars en het Iepers van elkaar onderscheiden. Ik vrees dat dat voor een Limburger zeer moeilijk is, zodat die heer denkt dat al het West-Vlaams Brugs is. Op Cercle zitten inderdaad nooit veel meer dan 5000 Brúggelingen. Clubsupporters komen uit gans West-Vlaanderen en zelfs uit het verre Limburg. Wat mijn grof zijn betreft, heeft die meneer waarschijnlijk zaken gelezen die ik helemaal niet schreef. Ik uitte daarentegen wel mijn bewondering voor de heer D'Hooghe. Maar, geef toe, voor de heer D'Hooghe het voorzitterschap overnam van de burgemeester, was Club reeds bij de topdrie. Iedere Bruggeling spreekt nu nog steeds over deburgemeester als hij de heer Van Maele bedoelt. Dat je dit als Limburger niet weet, is heel normaal, maar spreek of schrijf dan liever over zaken waarvan je echt op de hoogte bent. 'Limburger blijf bij uw leest', zou ik durven zeggen. Ik vind het ook zeer onverstandig over jaloersheid te spreken van een bepaalde ploeg. Hoe kan je als voetballiefhebber in godsnaam jaloers zijn op een goed team ? Wie kampioen wordt volgend jaar maakt me niks uit, als we maar goed voetbal te zien krijgen. Een tip voor de heer Tielens : steek eens uw licht op over het verleden van Club Brugge en de heer Van Maele en leer misschien een mondje West-Vlaams. Dan kan je beter schrijven over de zaken die gebeurden. Hubert Haesaert, Lennik