Terwijl het geluid van de doodsklokken in Lommel is verstomd, werd de competitie afgelopen zondag definitief in de archieven ondergebracht. De crisis echter gaat straks onverminderd verder. Vele clubs breekt het angstzweet uit als ze in afwachting van de start van het nieuwe kampioenschap, in het weekend van 9 en 10 augustus, denken aan hoe ze de komende elf weken zonder recettes moeten zien te overbruggen. De abonnementenverkoop kan niet snel genoeg beginnen om financiële beloftes na te komen. De voetbalclubs blijven dansen op het slappe koord en dat is best lastig als je evenwichtsstoornissen vertoont.
...

Terwijl het geluid van de doodsklokken in Lommel is verstomd, werd de competitie afgelopen zondag definitief in de archieven ondergebracht. De crisis echter gaat straks onverminderd verder. Vele clubs breekt het angstzweet uit als ze in afwachting van de start van het nieuwe kampioenschap, in het weekend van 9 en 10 augustus, denken aan hoe ze de komende elf weken zonder recettes moeten zien te overbruggen. De abonnementenverkoop kan niet snel genoeg beginnen om financiële beloftes na te komen. De voetbalclubs blijven dansen op het slappe koord en dat is best lastig als je evenwichtsstoornissen vertoont. Nieuwe drama's kunnen dan ook niet uitblijven, al doet iedereen hard zijn best om dat tegen te spreken. Zoals bij het de laatste weken fel belaagde Lierse, bijvoorbeeld, waarover onheilspellende verhalen te registreren vallen en waar het onwaarschijnlijk is dat de beheerders zullen blíjven bijpassen. Vreemd genoeg belette het de club niet om de vast niet goedkope Bertrand Crasson te strikken. Bizar ook dat deze vereniging nu als nieuwe manager de bij Lommel uiitgespuwde Gaston Peeters heeft aangesteld. Peeters mag dan niet de hoofdschuldige zijn van de ondergang van de Limburgse club, op commercieel gebied heeft hij er niet bepaald schitterend werk verricht. Ook de meeste transfers die er werden verricht, bleken miskleunen van de eerste orde. Maar misschien dat sommige mensen binnen strakkere beleidslijnen wel beter functioneren. Van Patrick Orlans heette het destijds dat hij mee verantwoordelijk was voor de put in Eendracht Aalst, maar onder het controlerend oog van Roger Lambrecht slaagt deze charismatische Gentenaar er bij Lokeren in zijn commerciële kwaliteiten ten volle te benutten. Precies de kwaliteit van het bestuur zal de komende maanden doorslaggevend zijn in de manier waarop de clubs uit de crisis geraken. Een vereniging leiden is niet meer of niet minder dan je eigen positie kennen. Uitgerekend dat blijft een levensgroot probleem. Bestuurders missen pure voetbalachtergrond, laten zich benevelen door mogelijk succes en zijn vooral geïnteresseerd in publiciteit. Op een hardnekkig consequente manier blijven ze dezelfde fouten maken en zich wentelen in een wereld van verkeerde illusies en onrealistische groeiverwachtingen. Ook nu blijven de loonlasten nog op zo'n manier wegen, dat er van hogerhand op zijn minst moet worden nagedacht over de invoering van een salarisplafond. Dat zelfs een voorzichtig geleide vereniging als Club Brugge zonder Europees voetbal het seizoen afgesloten zou hebben met een verlies van vier miljoen euro, zet aan het denken. In dit nummer blikken we naar jaarlijkse gewoonte uitgebreid terug op de voorbije competitie. Ook het uit het kampioenschap geschrapte Lommel is in het overzicht opgenomen. De quoteringen van de spelers van Lommel die u verderop aantreft, zijn dan weer niét verrekend in de andere statistieken. De treurmars van Lommel (en KV Mechelen) liep als een rode draad door het kampioenschap en heeft er uiteindelijk mee voor gezorgd dat iedereen uit een hybride wereld ontwaakte. Het moet worden afgewacht of dat echt leidt tot een nieuwe manier van denken. Met het nakend schrikbeeld van een Europese licentie mogen clubs dan meer dan ooit gevangen zitten in een aantal regels, bepalend is en blijft de manier waarop je met die regels omgaat. Door dat te doen wat nu zo moeilijk lijkt : een club besturen in het besef waar haar grenzen liggen, en zonder te putten uit de trukendoos die zovelen al aan de rand van de afgrond bracht. In afwachting daarvan zal er tijdens de komende transferperiode vooral windstilte heersen. Competentie blijkt als er in een ingestorte markt nog zaken kunnen worden gedaan. Dat was de voorbije voetbaljaargang alvast niet het geval. Meer dan honderd spelers werden er verhandeld, maar hooguit tien van hen gaven hun nieuwe club werkelijk een meerwaarde. Een bedroevend percentage dat niet getuigt van veel inzicht. Zelfs in crisistijden worden spelers dus in het wilde weg gekocht, zonder dat clubs zich afdoende informeren over hun attitude, beleving of karakter. Professionalisme blijft op tal van domeinen een loos begrip, al wordt dat nog altijd niet ingezien. Talrijk zijn de mensen die de schuld van de huidige malaise blijven leggen bij de naweeën van het arrest-Bosman. Dat is gemakkelijker dan de zwakte van het eigen management te onderkennen. door Jacques SysVoor sommige clubs kan de abonnementenverkoop niet snel genoeg beginnen.