De Cercle de Wallonie huist in een prachtig park van zes hectare met uitzicht over Namen en de Maas. Het is een ontmoetingsplaats voor belangrijke personen uit de economische, culturele en politieke kringen. Luciano D'Onofio en Abbas Bayat komen er samen om met Sport/Voetbalmagazine te spreken, ver van het rumoer en de vaagheden van de vier clubs rond profligavoorzitter Ivan De Witte, ver van het ontkennen van de democratie, van de manipulatie door geld, van de dreigementen van de G4 rond de tv-rechten en van andere interne oorlogen die het imago van de profliga, en van het Belgisch voetbal in het algemeen, ernstige schade toebrengen. Heeft men de twee Waalse clubs in de kantoren van het glazen huis gewoon links laten liggen of hen gesaboteerd? Ze gingen beide in elk geval graag in op de uitnodiging van dit blad om hun stem te laten horen. Het gewicht van hun woorden en de draagkracht van hun ideeën staan in schril contrast met de mist die de G4 spuien.
...

De Cercle de Wallonie huist in een prachtig park van zes hectare met uitzicht over Namen en de Maas. Het is een ontmoetingsplaats voor belangrijke personen uit de economische, culturele en politieke kringen. Luciano D'Onofio en Abbas Bayat komen er samen om met Sport/Voetbalmagazine te spreken, ver van het rumoer en de vaagheden van de vier clubs rond profligavoorzitter Ivan De Witte, ver van het ontkennen van de democratie, van de manipulatie door geld, van de dreigementen van de G4 rond de tv-rechten en van andere interne oorlogen die het imago van de profliga, en van het Belgisch voetbal in het algemeen, ernstige schade toebrengen. Heeft men de twee Waalse clubs in de kantoren van het glazen huis gewoon links laten liggen of hen gesaboteerd? Ze gingen beide in elk geval graag in op de uitnodiging van dit blad om hun stem te laten horen. Het gewicht van hun woorden en de draagkracht van hun ideeën staan in schril contrast met de mist die de G4 spuien. Luciano D'Onofrio: "Zij nemen hun verantwoordelijkheid, Standard neemt de zijne. Wij zijn bijna nooit uitgenodigd voor de vergaderingen van de profliga. Onze club heeft wat betreft de competitiehervormingen altijd de sportieve belangen voor ogen gehouden. De positie van Standard is duidelijk: akkoord voor twee seizoenen - ook al waren we niet echt gewonnen voor play-offs - en nadien de balans opmaken. Je moet toch toegeven dat de formule verwarrend is, de supporters er niet van moeten weten en play-off 2 niks opbrengt. Een terugkeer naar een klassieke competitieformule met 16 of 18 ploegen verdient dus de voorkeur. Op 10 december 2010 spraken 12 clubs zich uit voor een eerste klasse met 18 zonder play-offs. We weten wat er nadien gebeurd is op 22 en 25 februari ..." Abbas Bayat: "Luister, zonder de aanwezigheid van Standard heeft wat er op 22 februari gezegd is geen enkele waarde. Ik begrijp niet dat ze een belangrijke club als Standard kunnen 'vergeten'. Ik werd zelf drie kwartier op voorhand op de hoogte gebracht dat er een vergadering van de profliga was. Mijn kantoren zijn in Brussel dus ik raakte er nog op tijd. Het was Ludwig Sneyers ( de directeur-generaal van de profliga, nvdr) die me contacteerde, met de bizarre woorden: 'Ze hebben me gevraagd om u uit te nodigen voor een informeel gesprek.' Ze? De G4 natuurlijk. Ik vroeg hem op welke manier de andere clubs gecontacteerd werden. Sneyers wist het niet. Het was zo geregeld en Charleroi moest erbij zijn om aan te tonen dat we er niet buiten werden gehouden." D'Onofrio: "Standard heeft altijd aan het algemeen belang gedacht. Wat stelde men vast na 10 december? De clubs van de G4 dreigden ermee hun tv-rechten apart te onderhandelen. Standard niet, dat had alleen het sportieve aspect voor ogen. De toekomst van het Belgisch voetbal staat op het spel. De eerste klasse verwijdert zich steeds verder van de tweede klasse en dat is geen goede zaak." Bayat: "Precies. Mag ik erop wijzen dat een ingekrompen eerste klasse tot een verarming van het Belgisch voetbal leidt. Met 18 clubs zijn er meer mogelijkheden voor talent van eigen bodem. En de clubs uit tweede zijn meer gemotiveerd omdat ze een grotere kans hebben om in eerste te raken." D'Onofrio: "Maar natuurlijk! In Frankrijk zijn er drie stijgers en dalers. De strijd voor promotie en tegen de degradatie trekt het niveau van eerste en tweede klasse omhoog. Een ploeg die degradeert, dat is niet erg. Die doet er alles aan om weer te promoveren en trekt zo het niveau van de reeks omhoog." Bayat: "Anderlecht denkt aan een Beneliga of een eerste klasse met 10 of 12 ploegen. Dat zou hen meer middelen moeten opleveren zodat ze vijf miljoen voor een buitenlander kunnen uitgeven in plaats van één miljoen. Roger Vanden Stock droomt ervan zijn vader te evenaren en een Europabeker te winnen. Misschien denkt hij dat Wasilewski die penalty tegen Ajax niet mist als zijn club in een eerste klasse met twaalf ploegen speelt. Als de Brusselaars het niveau van de Jupiler Pro League écht willen opkrikken, dat ze dan een deel van hun tv-rechten aan de kleine clubs geven. Voor België zou het beter zijn om een mooie eerste klasse te hebben dan één club van Europees niveau." D'Onofrio: "Ja, in Europese wedstrijden gaat het er anders aan toe dan in onze competitie en play-offs verhelpen daar niks aan. Veel wedstrijden uit play-off 2 hebben geen enkel belang, terwijl in een klassiek kampioenschap een club tot de laatste speeldag de rol van reuzendoder kan spelen." Bayat: "Precies. Ik blijf het herhalen: de play-offs zijn nergens goed voor." D'Onofrio: "Ik verkies een competitie met 18 ver boven play-offs." Bayat: "Play-off 2 brengt niks op, dat kost de clubs zelfs geld: het programma is zwaarder, dus zijn er meer spelers nodig en is de loonmassa groter, terwijl de recettes lager zijn. Naar Charleroi-Standard in play-off 2 kwamen vorig jaar 8000 kijkers. Normaal zijn er dat 20.000." D'Onofrio: "Iedereen maakt zijn eigen rekening, ik maak die van Standard. Wij hebben drie spelers extra nodig. Transfers, salarissen en andere onkosten inbegrepen betekent dat een meerkost van ongeveer 1,8 miljoen euro." Bayat: "Voor STVV bijvoorbeeld heeft Roland Duchâtelet berekend dat play-off 2 spelen een verlies van 400.000 à 500.000 euro betekent." D'Onofrio: "Als alles goed gaat, is het die investering waard, maar in play-off 2 spelen of zesde worden in play-off 1 is niet rendabel. Het is ook niet logisch: de vierde na 30 matchen kan nog met lege handen achterblijven, terwijl de veertiende nog Europees voetbal kan halen. Het is allemaal een verlies van tijd en energie die we beter in zaken als stadions of opleiding kunnen stoppen. De mensen die de beslissingen nemen in de profliga zijn ook geen experts, ze zien de draagwijdte van hun beslissingen niet. Anderlecht dreigde de solidariteit over de tv-gelden te doorbreken, de andere clubs waren bang en ..." D'Onofrio: "Ik ben er zeker van dat sommige clubs in het geniep onderhandeld hebben, vanwege de grote sponsorcontracten." Bayat: "Belgacom is een van de sponsors van AA Gent, de club van Ivan De Witte, die voorzitter is van de profliga ..." D'Onofrio: "Belgacom sponsort ook Anderlecht." Bayat: "Ja, Anderlecht ook." D'Onofrio: "Het is duidelijk dat de hervorming van het kampioenschap een sportieve afknapper is." Bayat: "Niemand! Maar in plaats van daar conclusies uit te trekken verliest men zich in oeverloze discussies die fataal kunnen zijn. Uit naam van de solidariteit vermoorden sommigen het Belgisch voetbal. Men verwoest de Jupiler Pro League. Anderlecht verdeelt en heerst. Die club laat de andere geloven dat zonder hen de tv-rechten niks waard zijn. Dat klopt niet. Ik heb het in 2000 al gezegd: als Anderlecht alleen wil spelen, dat ze het dan afbollen. Het is een club met een verleden, de grootste in België, maar dat wil nog niet zeggen dat alles rond hen draait en ze zich om het even wat kunnen permitteren. Toen Roger Vanden Stock zich kandidaat stelde om ligavoorzitter te worden, heb ik gezegd: je kunt niet tegelijk de baas zijn van een club én van de profliga. Ivan De Witte is het dan geworden 'om te depanneren' ... Twee jaar later is er nog altijd geen opvolger, maar ondertussen geeft De Witte wel voorrang aan de dossiers van de G4. De profliga heeft geen nood aan een voorzitter, wel aan een goede manager. Met een gezond management was de profliga nooit in de huidige toestand verzeild geraakt." D'Onofrio: "Precies. En de genomen beslissingen moeten gerespecteerd worden. Er zijn er nog andere dan die van 10 december die verticaal geklasseerd zijn. Bovendien zijn veel verslagen en andere documenten alleen in het Nederlands opgesteld." Bayat: "Weinig, en dat is opvallend. Ik krijg soms hulp van Pierre François of Jean-Marie Philips. In de profliga wordt geen Frans gesproken. Niemand doet een inspanning en dat is met opzet. Hetzelfde in de federatie." D'Onofrio: "Ik merk dat helaas ook meer en meer. Wanneer één deel van het land beledigd wordt, spreekt men van 'ludieke gezangen'. We hebben het begrepen. Het wordt steeds moeilijker voor de Walen, dat voelen we op en naast het veld." Bayat: "Ik ben geen Belg en het zou me niet mogen raken, maar het is de realiteit. En dat gaat ver: Waalse scheidsrechters zijn streng voor ons om aan de Vlamingen te tonen dat ze boven die kwestie staan. Ongewild gaan ze ons daardoor benadelen, zoals Jérôme Nzolo." D'Onofrio: "Het Waalse voetbal heeft zijn eigen federatie nodig binnen de KBVB. Het heeft zijn eigen specifieke kenmerken, net zoals het voetbal in Vlaanderen, Brussel of het Duitstalige landsgedeelte." Bayat: "Het Waalse voetbal moet zich verdedigen!" D'Onofrio: "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Sommige Brusselse clubs krijgen subsidies van hun regio en genieten bepaalde voordelen van het Vlaamse én het Waalse gewest. Zij spelen met drie kaarten. Ik heb niks tegen Brusselaars, maar ..." D'Onofrio: "Ik heb niet hetzelfde idee van een gegeven woord als Roger Vanden Stock. Meer zeg ik niet. In de breuk tussen Standard en Anderlecht heeft Standard zich niks te verwijten. De affaire- Witsel-Wasilewski? Welke affaire? Dat was gewoon een overtreding op het veld. Gebeurt elke week. Maar goed, ik kom terug op mijn punt: waarom beschikken de Vlaamse en Waalse clubs niet over dezelfde troeven als de Brusselse? Volgens mij moet de sport niet volgens de taalgemeenschappen maar volgens de regio's opgedeeld worden. Standard wil wel deel uitmaken van een Waalse federatie maar niet van een Franstalige federatie. Tenminste zolang ik er ben." Bayat: "Ik durf er niet aan te denken wat er gaat gebeuren als Luciano zich terugtrekt. Want mij ziet men altijd als een don- quichot, zelfs als ik zaken doe vooruitgaan ( Bayat was de eerste om aan te geven dat de tv-gelden te laag waren, nvdr). Van Luciano zijn ze bang. Luciano, laat me alstublieft niet alleen met die onbekwamen van de Profliga." D'Onofrio: "Daarover gaat dit gesprek nu niet." Bayat: "Ik weet het. Maar mij vragen ze ook vaak: vertrekt u als Charleroi zakt?" D'Onofrio: "Daar praten we later nog wel over, meneer Bayat. Anders gaan ze mij die vraag ook nog stellen." Bayat: "Ik ben het met u eens. Er zijn niet veel Waalse clubs. Er is de wet van het getal: als ik me kandidaat stel voor een functie binnen de profliga, maak ik dan een kans? Geen enkele!" Bayat: "Charleroi zal de beslissing van de profliga respecteren, maar zal niet vergeten dat Herman Van Holsbeeck compleet de pedalen verloren heeft. Hij heeft zich in de media vaak uitgelaten alsof hij de profliga vertegenwoordigde, hij heeft dingen verklaard alsof die al in kannen en kruiken waren. Wie heeft hem de toestemming daarvoor gegeven? Ik ben die 22e februari opgestapt omdat sommigen kwaadspraken van Standard dat niet eens uitgenodigd was. Kleine liga, kleine bestuurders, kleine clubs ..." D'Onofrio: "Standard aanvaardt de beslissing van de meerderheid. We gaan niet doen zoals de G4, die de beslissing van 10 december niet wilden aanvaarden. Trouwens, G4, wat wil dat zeggen? De Grote Vier? Dan is Standard dus geen grote club." Bayat: "En Genk wel, zeker?" D'Onofrio: "Ik spreek liever over een 'groep van vier clubs'. Maar ik trek het mij niet aan, ze doen maar. Standard zal in elk geval niet marchanderen en geen geheime vergaderingen beleggen om een beslissing van de meerderheid ( een tweederdemeerderheid, nvdr) te ondergraven. Het imago van het voetbal is het enige wat telt, is het niet, meneer Bayat?" Bayat: "Maar natuurlijk ..." D'Onofrio: "Dank u." Bayat: "Het is bezoedeld." D'Onofrio: "Hij heeft overschot van gelijk." Bayat: "Wat een gesjacher! Ivan De Witte heeft na 10 december tijd gewonnen en men heeft zijn pijlen gericht op de kleine clubs. Anderlecht had Eupen, Kortrijk, Cercle en Zulte Waregem al in zijn zak. Sommigen hadden geld nodig, anderen wilden tijdens de winterstop aan spelers van de G4 raken. En de manager van Zulte Waregem ( Mannaert, nvdr) heeft in december zijn overgang naar Club Brugge bedisseld. Stemmen kopen is nochtans onwettelijk! Binnen de profliga gaat het er oneerlijk aan toe. En de KBVB werkt aan dat gesjoemel mee. Ik heb zélf twee miljoen uitgegeven om mijn ploeg te versterken." D'Onofrio: "Als Standard aan het gemarchandeer van de G4 had deelgenomen, beeld u in wat een verontwaardiging er zou zijn geweest. De mensen van Standard zouden als de grootste sjoemelaars van het land afgeschilderd worden!" Bayat: "Dat is zo verwarrend: de G4 snappen zelf niet wat ze doen. Als een project voordelig is voor iedereen, dan hoef je niemand om te kopen. Ik heb aan Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock gevraagd waarom ze zo vasthielden aan dat idee van een eerste klasse met 16 ploegen. Door de play-offs hebben ze twéé kansen om de titel te verliezen." D'Onofrio: "Ik stel van alles vast, meneer Bayat idem. De media hoor je niet, behalve als wij in de plaats van Anderlecht in de G4 zouden zitten. En ik voeg eraan toe: zonder Anderlecht zouden zulke dingen bij de G4 niet gebeuren. Bayat: "Weet u: de G4 beloofden precieze bedragen aan clubs die hun mening zouden herzien. En als de tv-rechten omlaag zouden gaan? Wie gaat dat bijpassen? De G4? Zij zouden garant staan ... Dat document heb ik nergens gezien." D'Onofrio: "Ik weet daar ook niks van, ik heb ook niks gezien. Als dat document bestaat en alleen door de G4 ondertekend werd, dan lijkt dat op corruptie. Als alle clubs getekend hebben, is het iets anders." Bayat: "Ik herhaal het nog eens: Ivan De Witte heeft gehandeld in het voordeel van de G4, niet van de hele profliga. Ik heb hem verwittigd dat Charleroi gerechtelijke stappen zou kunnen ondernemen." D'Onofio: "Ik begrijp u, maar Standard zal niet naar de rechtbank stappen." Bayat: "Als ik dat wel doe, zal dat niet zijn om het resultaat van de stemming aan te vechten, maar om een vergoeding te eisen als mijn club schade lijdt doordat de stemming niet doorzichtig was. Ik kan er niet bij dat de media meer focussen op de zaak- Stijnen dan op wat er in de profliga gebeurt. Stijnen, dat is niks vergeleken bij wat er daar beraamd wordt. Ze zijn bezig het Belgisch voetbal kapot te maken." DOOR JOHN BAETE & PIERRE BILIC"Het wordt steeds moeilijker voor de Walen, dat voelen we op en naast het veld." Luciano D'Onofio "Laat me alstublieft niet alleen met die onbekwamen van de profliga." Abbas Bayat "Als een project voordelig is voor iedereen, dan hoef je toch niemand om te kopen?" Abbas Bayat