Op de persconferentie die Germinal Beerschot vrijdag organiseerde om trainer Jacky Mathijssen voor te stellen als de opvolger van Glen De Boeck, liet vastgoedmakelaar Patrick Vanoppen zich voor het eerst zien aan het grote publiek. Sinds Vanoppen opdook op het Kiel - wat eind 2008 uitlekte - scheurden oude breuklijnen die door de club lopen opnieuw en verder open. De flamboyante Beerschotmentaliteit botst al jaar en dag met de berekende instelling van de mensen van het vroegere Germinal Ekeren, maar zonder erevoorzitter Jos Verhaegen en ondervoorzitter René Snelders, de belangrijkste figuren uit dat Germinalkamp, was er nu mogelijk geen eersteklassevoetbal meer op het Kiel, en dus probeerden de meeste Beerschotmensen zich aanvankelijk in het verstandshuwelijk te stellen.
...

Op de persconferentie die Germinal Beerschot vrijdag organiseerde om trainer Jacky Mathijssen voor te stellen als de opvolger van Glen De Boeck, liet vastgoedmakelaar Patrick Vanoppen zich voor het eerst zien aan het grote publiek. Sinds Vanoppen opdook op het Kiel - wat eind 2008 uitlekte - scheurden oude breuklijnen die door de club lopen opnieuw en verder open. De flamboyante Beerschotmentaliteit botst al jaar en dag met de berekende instelling van de mensen van het vroegere Germinal Ekeren, maar zonder erevoorzitter Jos Verhaegen en ondervoorzitter René Snelders, de belangrijkste figuren uit dat Germinalkamp, was er nu mogelijk geen eersteklassevoetbal meer op het Kiel, en dus probeerden de meeste Beerschotmensen zich aanvankelijk in het verstandshuwelijk te stellen. Plannen maken of nadenken over een fusie met Antwerp bleek van meet af aan een heikel punt in de relatie. De Germinalmensen waren daar nooit echt vies van, maar omdat Antwerp van oudsher op het Kiel te boek staat als dé aartsvijand huivert het Beerschotkamp, en dus de meerderheid van de aanhang, van zulke ideeën. Toen Vanoppen, tot twee jaar geleden niet bekend in de voetbalwereld, op de proppen kwam met plannen om zónder overheidsgeld een nieuw stadion te bouwen waarin alleen Germinal Beerschot zou spelen, leek heel het bestuur niet afkerig ten opzichte van de vastgoedmakelaar, die een interessant, zakelijk project rook. Nog geen halfjaar later zat Verhaegen niet meer op dezelfde golflengte als Vanoppen. Op 1 april 2009 zei de erevoorzitter in dit blad dat de club níét zou bouwen zonder hulp van de stad. Maar als Germinal Beerschot de cheque met overheidsgeld zou aannemen, en dus zou afwijken van de plannen van Vanoppen, zou de club vrede moeten nemen met een nieuw stadion dat gedeeld wordt met Antwerp, een basisvoorwaarde van de stad. Aangezien Vanoppen bij zijn koers bleef, ontstonden er twee strekkingen. Omdat Antwerp geen plaats krijgt in de plannen van de vastgoedmakelaar, kreeg die het meest luidruchtige deel van het publiek op zijn hand. Zijn scenario zou, in tegenstelling tot een gemeenschappelijk stadion, de aartsvijand níét vooruit helpen nu de club op de Bosuil in slechte financiële papieren zit. Voorzitter Herman Kesters bleef langer dan Verhaegen dezelfde taal spreken als Vanoppen. Boven op die strubbelingen kwam in mei 2010 de aanstelling van De Boeck als nieuwe trainer. Kesters regelde die zaak grotendeels buiten de rest van het bestuur om. Niet in het minst technisch directeur Gunther Hofmans, de schoonzoon van Verhaegen, was volledig buitenspel gezet. Zo voedde de trainerskwestie de tweespalt die het stadiondossier al veroorzaakt had. Ook in hun mening over De Boeck stonden Vanoppen en Kesters dicht bij elkaar. Afgelopen zomer laaide de stadionkwestie weer op. Nadat al duidelijk was geworden dat de stad de plannen en bruuske stijl van Vanoppen niet lust, liet het stadsbestuur weten dat er een beleidsgroep was opgericht "die de principiële beslissingen neemt over de voorbereiding en de realisatie van het nieuwe voetbalstadion in Antwerpen". Aangezien dat initiatief van de overheid kwam, ging het om brainstormsessies over een gemeenschappelijk stadion. Germinal Beerschot, dat almaar sterker proefde hoe groot de invloed van de stad is in dit dossier, stuurde niet Vanoppen daarnaartoe, hoewel die eerder "verantwoordelijke voor het infrastructurele" genoemd was. Kesters ging aan de tafel zitten waaraan ook Antwerpvoorzitter Eddy Wauters plaatsnam. Dat maakte veel fans van Germinal Beerschot niet blij. In de context van die stadionkwestie toonde Hofmans zich in het tv-programma Extra Time bovendien ook nog eens niet afkerig ten opzichte van een fusie én vond afgelopen zomer een vriendschappelijke match plaats tussen Antwerp en Germinal Beerschot. Ook die zaken schoten bij veel fans in het verkeerde keelgat. Burgemeester Patrick Janssens schudde tijdens de derby op de Bosuil handen met beide partijen. Op het Kiel werd Vanoppen even later ontslagen als bestuurder. Daardoor verdween een voorstander van De Boeck van het toneel. Daarnaast verzuurde tijdens de eerste competitiemaanden de relatie tussen De Boeck en Hofmans, bleken de aanpak van de trainer en de instelling van Verhaegen moeilijk verzoenbaar en werd aangenomen dat bij René Snelders, de tweede hoofdaandeelhouder, nog wrevel leeft tegenover De Boeck, nadat die bij Cercle Brugge Kristof Snelders, kleinzoon van René, een transfer naar KV Kortrijk ontzegde en hem ook daarna weinig speelkansen bood. Bovendien bleven de sportieve resultaten van Germinal Beerschot in de competitie ondermaats. Toen De Boeck dan ook nog eens Verhaegen publiekelijk een leugenaar noemde, volgde het ontslag van de trainer. De vocale steun die hij ook zondag nog kreeg uit de spionkop, was, gezien de voorgeschiedenis, ook een symbolische stem tegen het kamp van Verhaegen en Snelders. Intussen wrong Vanoppen zich, tot verbazing van Verhaegen, via een troebele omweg terug in de bestuurskamer. Het afgelopen jaar werd hoe langer hoe duidelijker dat hij een zo groot mogelijk aandelenpakket probeert te verwerven in de club. Dat gebeurt via onduidelijke constructies. Of hij over genoeg kapitaal beschikt om zijn plannen te verwezenlijken, van waar dat geld dan eventueel zou komen en welke mensen achter hem staan, blijven vooralsnog open vragen. Dat lijkt een hoop mensen op het Kiel niet te storen. Een element dat daarin meespeelt, is dat het duo Verhaegen-Snelders het enige alternatief lijkt voor Vanoppen. Boven de ingang van het Kiel was zondag het eerste deel van de clubnaam in het zwart overschilderd. Van de tribunes rolde: " Beerschot is gejost olé olé ..." door kristof de ryck"Beerschot is gejost."