Het duurde wat voor Royal Antwerp FC met Wim De Coninck zijn nieuwe trainer had aangesteld. De dag voor het zover was, hield secretaris Paul Bistiaux in De Morgen een opmerkelijk pleidooi voor die bewust laattijdige keuze van zijn club.
...

Het duurde wat voor Royal Antwerp FC met Wim De Coninck zijn nieuwe trainer had aangesteld. De dag voor het zover was, hield secretaris Paul Bistiaux in De Morgen een opmerkelijk pleidooi voor die bewust laattijdige keuze van zijn club. "We moeten afstappen van het idee dat de wereld vergaat als er nog geen nieuwe trainer is aangesteld", aldus Bistiaux. "De trainer is niet meer dan een bediende van de club. In vele clubs regeert de trainer als een keizer. Bij Antwerp dus niet. Wij willen in alle rust nagaan welke coach het best bij ons past. Er zijn voorbeelden genoeg van clubs die het zich nadien beklaagden dat ze overhaast te werk zijn gegaan. (...) "Met alle respect, maar de trainer is een mythische figuur geworden, die buiten alle proporties wordt opgeblazen. Alsof hij, hoog op de Olympos gezeten, de sportieve lijnen uitzet. Terwijl er in werkelijkheid een heleboel factoren een rol spelen, zoals de ploeg die hij ter beschikking krijgt. Om het met een cliché te zeggen : een trainer is maar zo goed als zijn recentste resultaten. Je mag nog de beste trainer in huis hebben, met de beste reputatie, als hij vier of vijf keer na elkaar verliest, ligt hij buiten. Niets is zo vluchtig als de job van trainer." Is de trainer een mythische figuur geworden ? Een keizer ? Of toch niet meer dan een bediende ? En mag hij inderdaad worden afgerekend op slechte resultaten, zoals Bistiaux beweert, als de spelersgroep waarover hij beschikt zonder zijn inspraak is samengesteld ? Of houden Bistiaux en Antwerp eerlijkheidshalve de eer dan beter aan zichzelf ? "Antwerp doet het al jaren zo", weet Jos Daerden, drijvende kracht achter de trainersvereniging. Dat klopt : Walter Meeuws werd destijds aangesteld één dag voor de trainingen begonnen. Dat jaar won Antwerp de beker. Daerden ziet er geen graten in, want : "Voorzitter Eddy Wauters heeft verstand van voetbal en daarom is de strategie van die club niet zo'n groot probleem. Het zou misschien logischer zijn dat een trainer eerder bij de zaken betrokken wordt, maar op deze manier kan het ook." Of zoiets dan geen probleem vormt inzake het oefenprogramma ? "Bah, neen, ook niet", meent Daerden. "Ik heb de voorbije jaren hun assistent-trainer, Paul Degenaers, beter leren kennen. Dat is een bekwaam iemand, die volledig ten dienste staat van de club en meer dan in staat is om in samenspraak met de club een degelijk oefenprogramma samen te stellen." Een hoofdtrainer moet soepel zijn, weet Daerden intussen. "Als je na een ontslag bij een club komt, heb je ook geen inspraak gehad in de spelerskeuze. En toch moet je direct aan de slag en moeten er resultaten komen. In het geval van Antwerp heeft de trainer nog een hele voorbereidingsperiode om aan zijn concept te sleutelen." En mag zo'n trainer, zonder inspraak, dan afgerekend worden op tegenvallende resultaten ? Daerden : "Een trainer is de sportief verantwoordelijke. Ook als je zelf je kern samenstelt, is dat niet altijd een garantie voor succes." (JH/PTK)