Voetbal is oorlog, zei Rinus Michels ooit. Hij had gelijk. Neem nu de conflicten in het Midden-Oosten, daar waar het te riskant wordt voor de mens zet men drones in. Wat ziet men de dag van vandaag in het voetbal? Jawel, drones.
...

Voetbal is oorlog, zei Rinus Michels ooit. Hij had gelijk. Neem nu de conflicten in het Midden-Oosten, daar waar het te riskant wordt voor de mens zet men drones in. Wat ziet men de dag van vandaag in het voetbal? Jawel, drones. Vooreerst zullen deze toestellen nog ingezet worden zoals hun echte prototypes om voetbalinfo te verzamelen. Men gaat uit de opgeleverde beelden de looplijnen analyseren. Men zal aan alle spelers kunnen tonen dat diagonale looplijnen meer vrije spelers en dito mogelijkheden tot passes opleveren. De stilstaande fases worden geperfectioneerd. Individuele acties en te vlug besliste acties op doel zullen keihard neergesabeld worden en aan de dader verweten als 'on-droned' gedrag. De fysiektrainers gaan de gps op de rug van de spelers vervangen door de info van de drone. De KBVB heeft om budgettaire redenen drones aangekocht ter vervanging van het Hawk-Eye achter doel, de vierde scheids en de bus naast het stadion. De drone is in staat om deze drie in één klap te vervangen. De voorzitter van de profliga die aandrong op deze aankoop, wordt door de scheidsrechters op handen gedragen en bij de bond geprezen voor deze besparingen. Met onmiddellijke ingang wordt hij gepromoveerd tot voorzitter van de KBVB. Ook nog in het kader van de scouting van spelers zullen drones ingezet worden. Dat is namelijk veel goedkoper dan reis-, hotel- en accrediteringskosten van scouts op de te volgen wedstrijden. Je kan als supporter aan het aantal drones boven het stadion zien hoeveel internationale clubs uw geliefkoosde sterspeler volgen. Later wordt de inzet van de drone grimmiger, net zoals in het Midden-Oosten. De clubs met een beter budget zullen deze technische wespen aanschaffen. Op de laatste gesloten trainingen zal men dra drones opmerken als spionnen, dit ter vervanging van de uitgestuurde helpers in hun onopgemerkt autootje naast het veld. Toptrainers zullen vaker dan ooit de trainingen stilleggen als drones toebehorend aan de tegenstander van het weekend boven het veld circuleren. Clubs zinnen op een antwoord. Eerst wordt gedacht aan normale granaatwerpers om de tuigen af te schieten. Wegens tegenkanting van de bond wordt het later de bazooka met een netwerper die de drone milieuvriendelijker kan vangen. De teammanager krijgt er naast de sectie spelersappartementen en de sectie leasingwagens voor spelers ook nog ook een sectie drones bij. Men kan het niet gek genoeg bedenken welke invloed deze tuigen zullen hebben op het voetbal. Men spreekt niet in termen van innovatie, men spreekt weldra over een mijlpaal in het voetbal: de drone. Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden. Peter Kaes, Leopoldsburg