Alain Courtois herinnert het zich nog goed, zij het niet meer zó precies dat hij met zekerheid kan zeggen wanneer in 2001 het geweest moet zijn. Lang was hij in ieder geval nog niet teruggekeerd als secretaris-generaal van de KBVB, toen iemand van het personeel hem een artikel uit Het Laatste Nieuws onder de neus duwde.
...

Alain Courtois herinnert het zich nog goed, zij het niet meer zó precies dat hij met zekerheid kan zeggen wanneer in 2001 het geweest moet zijn. Lang was hij in ieder geval nog niet teruggekeerd als secretaris-generaal van de KBVB, toen iemand van het personeel hem een artikel uit Het Laatste Nieuws onder de neus duwde. "Enkele dagen geleden heb ik het nog herlezen toen ik wat orde in mijn papieren heb gebracht", doet de politicus van de Franstalige liberale MR zijn verhaal. "Het betrof een interview met Patrick De Koster, iemand die op de dienst Aansluitingen van de bond werkte. Er stond zelfs een grote foto bij van hem. In dat interview zei hij dat hij als clubmanager van tweedeklasser Strombeek soms ook transfers deed. Het ging mij om dat woord 'transfers', want transfers zijn precies een zaak van de dienst Aansluitingen, de dienst waarop hij dus werkte. Die situatie vond ik op z'n minst eigenaardig en bovendien tegenover andere clubs ethisch niet correct. Ik vond het ook vervelend voor de overige ambtenaren op de bond dat er iemand werkte, en dan vooral op de dienst Aansluitingen, die tegelijk ook manager was van een club. Ik kon hem dat niet verbieden, maar heb hem toen wel gevraagd om tijdens zijn werkuren niet als clubmanager te functioneren. Er waren genoeg mensen die daar konden op toezien. Ik heb hem toen ook een termijn van drie maanden gegeven om een beslissing te nemen : ofwel verliet hij de bond en koos hij voluit voor de job van clubmanager, ofwel bleef hij, eventueel op een andere dienst." Wat er na die drie maanden is gebeurd, zegt Courtois niet te kunnen zeggen, want nog voor ze om waren, trad hij bij Anderlecht in dienst. Wat doet besluiten dat toch minstens het laatste van zijn twee gesprekken met De Koster op het eind van 2001 moet hebben plaatsgevonden.Jean-Paul Houben, vandaag secretaris-generaal maar toen de adjunct van Courtois, was van de zaak op de hoogte. "Wij hebben daar vroeger inderdaad over gepraat met Alain, en ook met Jan Peeters," aldus Houben, "omdat wij ons vragen stelden. Maar blijkbaar was het geen probleem, en dus heb ik nadien niets veranderd aan de situatie. Er zijn op de bond wel een twaalftal mensen met belangrijke functies in clubs, ook grote clubs. Dat is geen probleem voor zover zij deontologisch te werk gaan en hun job op de bond goed doen. Overigens, er zijn gevoeliger diensten op de bond dan die van de aansluitingen." Zo denkt ook bondsvoorzitter (sinds juni 2001) Jan Peeters erover, al zegt hij dan weer dat hij nooit geweten heeft van het initiatief van Courtois. Peeters geeft zelf het voorbeeld van Christian Theus, die het Solidariteitsfonds van de KBVB beheert, maar tegelijk ook ploegafgevaardigde is van Standard. "Ik zou daar alleen een probleem mee hebben," zegt hij, "als een bediende misbruik maakt van zijn functie om zijn eigen club te bevoordelen. Maar zolang dat niet bewezen is, is er niets aan de hand. Wat iemand doet tijdens zijn kantooruren en in zijn vrije tijd, moet zeer duidelijk gescheiden zijn." Mogelijk is er echter meer aan de hand. Hardnekkig zijn de verhalen, zowel binnen als buiten de bond, dat Patrick De Koster tevens als spelersmakelaar actief is in de lagere nationale afdelingen. "Een publiek geheim", noemt een trainer uit de eerste klasse het. Alain Courtois, die het voor rekening van de huidige bondstop laat dat de cumul van De Koster niet problematisch werd gevonden, predikt de grootste omzichtigheid als zulke geruchten ter sprake komen. Zelf voerde hij er alvast nooit onderzoek naar, en zijn opvolger heeft er nooit wat van gehoord. "Hoe zou ik dat nu kunnen weten ?", reageert Jean-Paul Houben wat bits. En Jan Peeters : "Ik kan moeilijk aannemen dat een bondsbediende, die toch het reglement hoort te kennen, makelaar zou spelen als hij noch een accreditatie heeft van de Fifa, noch van de Vlaamse Gemeenschap. Natuurlijk weet ik dat er mensen zonder erkenning werken, maar dat zijn dan mensen van buiten de bond."Het kost weinig moeite aan de namen te geraken van spelers voor wie De Koster op de een of andere manier bemiddeld zou hebben. Een kleine telefoonronde leert dat er minstens een vermoeden van waarheid op de geruchten rust. Een weerlegbaar vermoeden ? Eén van de geciteerde spelers noemt De Koster volmondig zijn makelaar, een andere is op zijn hoede en wil er liefst niets over geschreven zien : De Koster, zegt hij, helpt hem alleen met zijn papieren. Een trainer bevestigt dat bij zijn vorige club de betrokkene ooit namens een vertrekkende speler kwam onderhandelen. Ook in de krant staat het : "De ex-sportieve (sic) manager Patrick De Koster heeft me aangeboden bij Woluwe", zegt een speler in Het Laatste Nieuws na zijn transfer vorige maand van Strombeek naar vierdeklasser KVW Woluwe. Dat gebeurde nadat De Koster eind vorig jaar ontslag had genomen als manager van Strombeek. Voor een bondsvoorzitter die net een klacht heeft lopen bij de wereldvoetbalbond Fifa tegen een Argentijnse makelaar door wie hij zich tijdens de onderhandelingen voor het WK-oefenduel België-Costa Rica in de luren liet leggen, is dit een vervelende affaire. Meer zelfs : als het waar is, heeft hij een probleem. "Als dat waar is - en ik spreek met twee woorden - hebben wij inderdaad een probleem", geeft Peeters toe. "Hoe we dat dan zullen aanpakken ? Dat moet u de verantwoordelijke van het personeel vragen : de secretaris-generaal, maar ík zou wel weten hoe het aan te pakken. Dan moeten de maatregelen genomen worden die zich opdringen. Alleen mag je nooit iemand veroordelen zonder dat er iets bewezen is : dat wordt soms wel eens vergeten. Maar nu ik het weet, zal ik het laten uitpluizen. Ik kan toch moeilijk iets beginnen als ik van niks weet ?"Jean-Paul Houben, het personeelshoofd, weigert vooruit te lopen op de zaken."Dat zeg jij, dat zal dan onderzocht moeten worden. Dat weet ik niet.""Ja, inderdaad.""Kijk, er zullen altijd mensen mistevreden zijn, dat bestaat in alle bedrijven, zeker in deze onzekere tijden. We gaan dat spelleke toch niet herbeginnen, zeker ?" Patrick De Koster, een ambitieuze Brusselaar van 37, ex-manager van FC Strombeek en vierdeklasser Lombeek-Liedekerke, en al bijna twintig jaar werkzaam op de voetbalbond, waar ook zijn vader en zijn peter decennialang hun brood verdienden, verkiest kort van stof te blijven. "Ik ontken ten stelligste dat ik als makelaar werk," zegt hij, "maar doordat ik veel vrienden heb leren kennen in de voetbalwereld, zijn er mensen die wel eens een beroep willen doen op mijn kennis en dan ben ik altijd bereid om te helpen. Ook makelaars bellen mij, omdat zij weten dat ik mijn werk enorm goed ken. Als zij met een probleem zitten, dan durven zij mij wel eens te vragen hoe het reglementair zit. Ik denk niet dat ik daarmee ooit over de schreef ben gegaan."Vorige vrijdag, minder dan vierentwintig uur nadat voor dit verhaal met hen contact was opgenomen, ontbood Jean-Paul Houben Patrick De Koster. Ten overstaan van de secretaris-generaal herhaalde die laatste zijn woorden en ontkende ook maar de geringste makelaarsactiviteit uit te oefenen.Daarmee was Jan Peeters helemaal gerustgesteld.door Jan Hauspie'Als het waar is, hebben wij een probleem.' (Jan Peeters)