Het is niet omdat Kim Clijsters, de nummer vijf van het wereldtennis, inmiddels achttien jaar is en een vriend ( Lleyton Hewitt) heeft, dat er iets wezenlijks veranderd is in de relatie tussen vader en dochter. Hoewel Kim inmiddels wel geëvolueerd is, geeft Lei, ex-voetballer en ex-trainer, toe. "Ze is rijper geworden, heeft meer maturiteit, ze pakt de dingen meer beredeneerd aan", zegt hij. "Ernstiger ook, je merkt het aan de gesprekken die ze voert. Zoals ze over het bouwen van een huis spreekt, bijvoorbeeld. In die zin vind ik dat ze volwassener wordt. Langs de andere kant blijft ze bijzonder speels. Ze lacht veel, de manier waarop ze met de honden blijft dollen... Daarom blijf ik over haar waken. Als er een probleem rijst, nemen we dat samen door, proberen we samen naar de...

Het is niet omdat Kim Clijsters, de nummer vijf van het wereldtennis, inmiddels achttien jaar is en een vriend ( Lleyton Hewitt) heeft, dat er iets wezenlijks veranderd is in de relatie tussen vader en dochter. Hoewel Kim inmiddels wel geëvolueerd is, geeft Lei, ex-voetballer en ex-trainer, toe. "Ze is rijper geworden, heeft meer maturiteit, ze pakt de dingen meer beredeneerd aan", zegt hij. "Ernstiger ook, je merkt het aan de gesprekken die ze voert. Zoals ze over het bouwen van een huis spreekt, bijvoorbeeld. In die zin vind ik dat ze volwassener wordt. Langs de andere kant blijft ze bijzonder speels. Ze lacht veel, de manier waarop ze met de honden blijft dollen... Daarom blijf ik over haar waken. Als er een probleem rijst, nemen we dat samen door, proberen we samen naar de beste oplossing zoeken. De eindbeslissing ligt altijd bij haar, maar ze consulteert me vrijwel altijd." Hoe verwerkt ze het om wereldberoemd te zijn ?Lei Clijsters : Het is niet altijd gemakkelijk, zoveel is zeker. Waar ze ook maar gaat, ze wordt herkend. Zelfs in Japan. Onlangs waren we in Tokio, we stapten een restaurant binnen : alle aanwezigen riepen "welkom" in het Japans. Toen we buitengingen, kwamen ze ons allemaal begroeten. Maar het bleef heel sympathiek. Tijdens het toernooi daar vroegen de mensen voor en na de wedstrijden om handtekeningen, maar ze bleven opvallend beleefd. Voor het toernooi van Tokio zat Kim in het toernooi van Leipzig, qua sfeer viel dat absoluut niet te vergelijken. Daar gedroegen de mensen zich veel brutaler, agressiever, ongeduldiger. Ik verbaas me nog altijd over de extreme vormen die dat soms aanneemt. Hoe Kim geen stap kan zetten of ze vragen haar om een handtekening, om voor een foto te poseren. Laatst waren we op de luchthaven in Zaventem. Dat was waanzin. Om de twee minuten kwam er iemand op haar af om haar iets te vragen. We zaten toen aan tafel, probeerden iets te eten. Dat was gewoon niet mogelijk. Toen heb ik mezelf verplicht om te zeggen : "Stop, we zouden graag eten !" Voor de buitenwereld speel ik natuurlijk niet de goede rol. Ik ben de slechterik van dienst. Maar dat stoort me niet. Zolang ze mij lastig vallen en Kim met rust laten, kan zij zich op haar sport blijven concentreren.Je zal in die omstandigheden maar een telefoon hebben.Dat ding staat niet stil. Geen moment. Ik krijg tussen tachtig en negentig telefoontjes per dag. Van dokters, psychologen, sofrologen... allemaal zeggen ze me hoezeer ze Kim kunnen helpen. Of van kranten en magazines, die foto's willen maken. Televisiezenders die een interview willen. Of scholieren die wat vragen willen stellen voor een of andere taak. Of jongeren die gewoon een praatje willen slaan, zomaar.Waarom heb je het contract met coach Carl Maes verlengd ? En waarom slechts met een jaar ?Ik heb met verschillende trainers gepraat, van wie sommigen uit het buitenland kwamen. Op dit ogenblik is Carl de beste keuze. Hij traint Kim al sinds jaren. Hij kent haar als zijn binnenzak en hij kan haar nog veel leren. Als wij ons een voltijds privétrainer kunnen veroorloven, dan komt dat omdat Kim bij de absolute top behoort. Stond ze bijvoorbeeld op de veertigste plaats, dan was dat niet mogelijk. Vergeet niet dat sommige coaches in het circuit per week worden betaald. We hebben voor slechts één jaar geopteerd omdat niemand kan voorspellen wat er volgend jaar allemaal gebeurt. Ik heb altijd op die manier met Carl gehandeld, en het heeft resultaten opgeleverd. Hij ervaart die situatie niet als frustrerend. Een dergelijke regeling houdt de motivatie van de coach intact.Wat is er met Nike gebeurd ?Het contract is verbroken en het staat lang niet vast dat het opnieuw wordt opgenomen. De aanslagen in de Verenigde Staten hebben de markt ginds grondig gewijzigd, een aantal bekende merken voelt zich niet meer geroepen om gigantische geldsommen in de sport te pompen. Tommy Haas en Richard Krajicek bevinden zich in dezelfde situatie. In elk sponsoringcontract staat een clausule die het merk toelaat een tegenvoorstel te formuleren en te reageren op het bedrag dat een ander merk naar voren schuift. Wat zeker niet zou helpen, is dat Nike nu voluit op Jennifer Capriati zou mikken om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. door Laurent Gérard