De reactie van Vanaken op de egoïstische actie van Diagne in de wedstrijd van Club tegen PSG was mijns inziens helemaal correct. Ruzie aan het zestienmetergebied voor de ogen van heel Europa moest zeker vermeden worden en de druk op Vanaken, indien hij de elfmeter toch zou trappen, ging immens veel groter geweest zijn. Met Vormer op het veld zou dit eenvoudiger gewe...