Stel dat Johan Cruijff nu zou voetballen, hoeveel zou hij dan verdienen ? Een half miljard schatten wij. Per week. Eddy Merckx zou niet in geld te vergoeden zijn. Dat zou een wereldwijde muntontwaarding tot gevolg hebben. Ofwel reed Eddy gratis, ofwel werd hij betaald in bijvoorbeeld jumbojets. Of in diamantmijnen. Zoals Abba zich in de tijd liet betalen in olie. En nog niet gelukkig ! Onlangs een documentaire gezien over de blonde van de twee. Jee jee jee, dat zit niet goed. Woont als een kluizenares op een eiland voor de kust van Stockholm, w...

Stel dat Johan Cruijff nu zou voetballen, hoeveel zou hij dan verdienen ? Een half miljard schatten wij. Per week. Eddy Merckx zou niet in geld te vergoeden zijn. Dat zou een wereldwijde muntontwaarding tot gevolg hebben. Ofwel reed Eddy gratis, ofwel werd hij betaald in bijvoorbeeld jumbojets. Of in diamantmijnen. Zoals Abba zich in de tijd liet betalen in olie. En nog niet gelukkig ! Onlangs een documentaire gezien over de blonde van de twee. Jee jee jee, dat zit niet goed. Woont als een kluizenares op een eiland voor de kust van Stockholm, wil niemand meer zien en is verteerd door eenzaamheid. De volgende keer dat wij in Stockholm zijn zullen wij eens binnenwippen, Agnetha. De voorlopers, eens te meer, van het betalen van sportlui in natura waren Lomme Driessens en Florent Vanvaerenbergh. Aangevuld met niemand minder dan burggraaf Jean de Gribaldy. Die drie vrolijke vrienden samen, dat was sinds het tweede triumviraat in Rome niet meer vertoond. Hadden een ploeg gemaakt die gesponsord werd door Alsaver, pillen tegen dronkenschap. De jongeren onder u, opgegroeid met XTC en Zillion Zundays, moeten nu even opletten : in het begin van de jaren zeventig had een of andere laborant hét middel uitgevonden om het gemeenschapsleven wat meer kleur bij te zetten. Hetzelfde streven dat nu het kernpunt is van het CD&V-programma. Het ging om een medicijn dat in één twee drie de dronkenschap zou doen verdwijnen. Mode d'emploi : drink u een delirium, neem daarna één pil Alsaver, stap in uw auto en rijd naar huis. Of naar een andere kroeg. Houdt de politie u tegen, blaas dan met de glimlach want het zal negatief zijn. Die pillen zaten in een experimentele fase en zouden een paar maanden later door de rechtbank verboden worden. Maar intussen had de producent van Alsaver besloten via de wielersport zijn doelgroep, de zatlappen, aan te spreken. En Lomme, Florent en de vicomte hadden een ploeg op de been gebracht. Wijlen Jean de Gribaldy heeft ons het verhaal zelf verteld, gezeten in het uitstalraam van zijn supermarkt in Besançon. Toen de renners op het eind van de eerste maand hun geld kwamen vragen, belde de Gribaldy Driessens op : "Guillaume, où est l'argent ?" Waarna Lomme in wanhoop : "Ce n'est pas de l'argent, ce sont des pilules." Bleek dat Lomme het budget in pillen had laten uitbetalen. Ervan uitgaande dat elke courreur makkelijk twee kisten van dat nieuwe wondermiddel aan de man zou kunnen brengen, en zo zijn salaris verdienen. Helaas waren de pillen onwettig verklaard. Datzelfde systeem werd dus toegepast door die twee kerels van Abba. Het is de enige manier waarop onze voetbalclubs zich concurrentieel kunnen opstellen tegen het buitenland. Anderlecht is er indertijd met zijn zestigduizend flesjes kriek aan Frank Lampard al dicht bij geweest.