Club en Cercle Brugge huren het Jan Breydelstadion van de stad. Werd er in het verleden wel eens ruzie gemaakt om wie een kapot slot moest herstellen, nu is er voor het eerst sedert 1974 een huishoudelijk reglement dat alle betrekkingen regelt tussen beide verenigingen en de stad. Eind mei werd het akkoord getekend, waarin alle mogelijke praktische en organisatorische punten aan bod komen en geregeld zijn. Bijvoorbeeld : het scorebord was een investering van Club en de stad, maar dankzij een financiële tussenkomst is Cercle nu mede-eigenaar geworden. Nu is er een heel duidelijk, voor iedereen perfect hanteerbaar draaiboek. De club die thuis speelt, is verantwoordelijk voor de schoonmaak binnen de stadionpoorten, voor het afleveren van het stadion in goeie staat. Zo is er de voormiddag na iedere wedstrijd een volledige rondgang in het stadion met de drie partijen, waarbij een checklist wordt afgepunt. Er is ook een procedure voor herstellingen, met tijdslimieten. Ook omtrent de publiciteit rond het veld zijn er afspraken gemaakt. De multivision staat tijdens de week op blanco. De draaipanelen moeten door de ploeg die het laatst thuis speelde gedraaid worden, and...

Club en Cercle Brugge huren het Jan Breydelstadion van de stad. Werd er in het verleden wel eens ruzie gemaakt om wie een kapot slot moest herstellen, nu is er voor het eerst sedert 1974 een huishoudelijk reglement dat alle betrekkingen regelt tussen beide verenigingen en de stad. Eind mei werd het akkoord getekend, waarin alle mogelijke praktische en organisatorische punten aan bod komen en geregeld zijn. Bijvoorbeeld : het scorebord was een investering van Club en de stad, maar dankzij een financiële tussenkomst is Cercle nu mede-eigenaar geworden. Nu is er een heel duidelijk, voor iedereen perfect hanteerbaar draaiboek. De club die thuis speelt, is verantwoordelijk voor de schoonmaak binnen de stadionpoorten, voor het afleveren van het stadion in goeie staat. Zo is er de voormiddag na iedere wedstrijd een volledige rondgang in het stadion met de drie partijen, waarbij een checklist wordt afgepunt. Er is ook een procedure voor herstellingen, met tijdslimieten. Ook omtrent de publiciteit rond het veld zijn er afspraken gemaakt. De multivision staat tijdens de week op blanco. De draaipanelen moeten door de ploeg die het laatst thuis speelde gedraaid worden, andere publiciteit wordt dan weer afgedekt. Ook nieuw is een besturende commissie met vertegenwoordigers van de drie partijen, die driemaandelijks moet samenkomen. In Genk betaalt KHZ Heusden-Zolder KRC Genk een bedrag voor de terbeschikkingstelling van het stadion om er zijn thuiswedstrijden te mogen spelen. Het te betalen basisbedrag gaat uit van een toeschouwersaantal tot 4500. Het verhoogt naargelang de publieke belangstelling groter is. De stad heeft het eigendomsrecht, KRC Genk kreeg het stadion in erfpacht, bouwde het uit en draagt de investerings- en leninglasten waarvoor de stad borg staat. KHZ Heusden-Zolder speelt zijn wedstrijden in het Fenixstadion omdat het zelf geen stadion heeft dat voldoet aan de licentievoorwaarden. Club en Cercle werken volledig autonoom en er worden elkaar zeker geen cadeaus gedaan. Jimmy Dewulf gaat dan wel van Club naar Cercle, maar over transfervoorwaarden wordt er met elkaar onderhandeld zoals met elke andere club. Tussen KRC Genk en KHZ Heusden-Zolder ligt het anders. KRC Genk stelt KHZ Heusden-Zolder liefst negen spelers ter beschikking. Premies zijn ten laste van KHZ Heusden-Zolder. KRC Genk recupereert minstens een minimumpercentage van de loonlast. Hoeveel het effectief zal worden, is afhankelijk van het aantal toeschouwers dat KHZ Heusden-Zolder zal trekken. Club en Cercle werken ook op het commerciële vlak volledig autonoom, zowel qua sponsoring, horeca, ticketing als merchandising. KHZ Heusden-Zolder nam een commerciële manager in dienst om te proberen de promotie te verzilveren. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gemeenschappelijke sponsors. Ticketing gebeurt via het systeem van KRC Genk. Tickets, abonnementen en duo-abonnementen, seizoenkaarten voor zowel de thuiswedstrijden van KHZ Heusden-Zolder als die van KRC Genk, kunnen in het Fenixstadion gekocht worden. Vorige week opende KHZ Heusden-Zolder in het centrum van Heusden een eigen themacafé met een computer die op het ticketingsysteem van KRC Genk is aangesloten. Tickets en abonnementen van KRC Genk kunnen er niet gekocht worden. In het nieuwe themacafé is ook de clubshop van KHZ Heusden-Zolder gevestigd. De merchandising blijft gescheiden. Kledijsponsor van KHZ Heusden-Zolder is Jako, die van KRC Genk is Kappa. In de clubshop van KRC Genk heeft Kappa exclusiviteit. KRC Genk organiseert ook voor de thuiswedstrijden van KHZ Heusden-Zolder de horeca-exploitatie van het stadion (met dezelfde cateringfirma). KHZ Heusden-Zolder krijgt een fee per verkochte Fenix-drankbon en per bestek. In Brugge zijn de boekhouding en het secretariaat van Club en Cercle totaal gescheiden. KHZ Heusden-Zolder behoudt zijn secretariaat in Heusden en probeert voor permanentie overdag te zorgen in plaats van enkel 's avonds door een vrijwilliger. Tegen vergoeding zal KRC Genk zijn boekhouding doen. In Brugge is het stadion destijds gebouwd voor twee clubs. Club en Cercle hebben er elk hun eigen kleedkamers, technische kamers en kantoorruimtes. Ze hebben ook elke één eigen cafetaria. Gemeenschappelijk zijn het restaurant en vier andere cafetaria's, de loketten, de publieke parkeerplaatsen, de commandoposten, de EHBO-ruimte en nu ook de grote perszaal die naar aanleiding van Euro 2000 werd gecreëerd. Club is eigenaar van de keuken in het restaurant, Cercle betaalt huurgeld per gebruik ervan. Elk heeft verder zijn eigen materiaal en elk beschikt over vier oefenvelden. Behalve het hoofdterrein is ook terrein 6 gemeenschappelijk. Het wordt gebruikt voor wedstrijden van reserven en beloften. KHZ Heusden-Zolder heeft in Heusden zijn eigen trainingsaccommodatie, het komt enkel naar het Fenixsadion om er zijn thuiswedstrijden te spelen. Het gebruikt er dan de ruimtes die het nodig heeft. KRC Genk staat in voor de organisatie, KHZ Heusden-Zolder neemt zijn eigen materiaal naar Genk mee. Eén thuiswedstrijd zal KHZ Heusden-Zolder in de kleedkamer van de bezoekers zitten, deze tegen KRC Genk. In Brugge hebben Club en Cercle elk hun eigen veiligheidsorganisatie. Alleen voor wedstrijden die na 19 uur beginnen, moet er aan de stad een (kleine) bijdrage in de veiligheidskosten (aan mankracht) betaald worden. In Genk staat de veiligheidsorganisatie van KRC ook in voor de thuiswedstrijden van KHZ Heusden-Zolder, aangevuld met stewards van KHZ Heusden-Zolder. Volgens de officiële protocolovereenkomsten tussen enerzijds de stad Genk en anderzijds KRC Genk en KHZ Heusden-Zolder betaalt elke club voorziene veiligheidskosten. Maar, omdat KHZ Heusden-Zolder een ploeg uit een andere gemeente is, zullen ze hoger zijn. Ze worden voor het hele seizoen geschat op tussen 7 en 10 miljoen oude franken. door Christian Vandenabeele'Cercle is mede-eigenaar van het scorebord geworden.'