Meneer Wauters, de juridische dienst van de voetbalbond bevestigt aan Sport/Voetbalmagazine dat u via de Arbitragecommissie nog altijd 5,2 miljoen euro vordert van Antwerp.

EDDY WAUTERS: 'Dat klopt.'
...

EDDY WAUTERS: 'Dat klopt.' WAUTERS: 'Er zijn verscheidene akkoorden gemaakt, niet één. Samen gaat het over 5,2 miljoen euro. Maar ik ga u niet uitleggen waarom.' WAUTERS: 'Inderdaad, dat klopt niet.' WAUTERS: 'Neen.' WAUTERS: 'Ja. Waarom niet?' WAUTERS: 'Dus als je iets steunt, moet je daar geld voor betalen?' WAUTERS: 'Een geste van 2,6 miljoen? Laat ons toch niet naïef zijn.' WAUTERS: 'Met wie werd die zogezegde dading aangegaan?' WAUTERS: 'Ha, voilà! Antwerp heeft gezegd: 'Er is een dading tussen Wauters en Antwerp. Nu wordt het 2,6 miljoen.' Maar ik heb geen enkele overeenkomst getekend met RAFC (Royal Antwerp Football Club, nvdr).' WAUTERS: 'Ik heb niet gezegd dat het een verkeerde melding is. Alleen is er geen dading met Antwerp. En wat er staat, is ook niet volledig, want er is nog een overeenkomst. Pas op, ik ben niet de auteur van die onvolledige mededeling. Maar ja, ik zwijg. Als ik voor alles een rechtzetting moet vragen, geef ik beter zelf een krant uit.' WAUTERS: 'Dat is wat ik zeg, ja.' WAUTERS: 'Ja.' WAUTERS: 'Dat zeg ik liever niet, meneer.' WAUTERS: 'Dat staat in een contract.' WAUTERS: 'Dat moet nog bekrachtigd worden, denk ik.' WAUTERS: 'In mijn ogen niet. Ze schatten mij allemaal verkeerd in. Als je een carrière gemaakt hebt zoals ik, als je erevoorzitter bent van een bank, erevoorzitter van de raad van bestuur van die bank, eresecretaris-generaal, dan lig je niet wakker van het erevoorzitterschap van Antwerp. Voor wie is het trouwens een eer, dat erevoorzitterschap van Antwerp? Ik voel mij helemaal niet vereerd om erevoorzitter te zijn van de mensen die er nu zijn bij Antwerp, Decuyper even buiten beschouwing gelaten.' WAUTERS: 'Hoegenaamd niet. Tot nu toe toch niet.' WAUTERS: 'Dat wist hij toch op voorhand? Ik heb het hem meermaals gezegd.' WAUTERS: 'Ja, maar heb ik dat in de gazet gezet? Die 5,2 miljoen, dát is officieel.' WAUTERS: 'Neen, zoiets merk je maar achteraf. Trouwens, dat zou je evengoed van Decuyper kunnen zeggen. Als je alles maakt onder opschortende voorwaarden en denkt dat het dan in orde is, tja...' WAUTERS: 'Sluw ben je als je iemand wilt bedriegen. Ik ben niet sluw. Maar ook niet dom. En ik mag mij toch verdedigen, in die wonderbaarlijke wereld van het recht?' WAUTERS: 'Hebt u kinderen?' WAUTERS: 'Ha, dan verstaat gij dat niet, hé. Ik heb er wel. En mijn vrouw is gestorven. Ik kan mijn kinderen toch niet over het hoofd zien? Ik heb de plicht om mij hiervoor tot het uiterste te verdedigen.' WAUTERS: 'Voor wie anders? Die kinderen zijn niet zo goedgezind op mij, hé. Wat zouden uw kinderen zeggen als u uw geld zou overlaten aan een ander? 'Sommigen vragen: 'Waarom moet Wauters dat geld nog hebben?' Waarom moeten die ánderen dat hebben? Mijn geld, hé! Dat staat op papier. Het is meer dan veertig jaar lang goedgekeurd op de algemene vergadering. 'Eigenlijk begrijp ik u niet. Waarom zegt u niet dat u verontwaardigd bent omdat die club, Antwerp, die ik zo goed geholpen heb, mij geen euro wil teruggeven?' WAUTERS: 'Ze zitten intussen aan 3,4 miljoen die correct geboekt is. Het enige waarvan ze vinden dat ze het nog moeten nakijken, is of een deel daarvan een lening is of een gift. Maar ik ben geen schenker van honderden miljoenen Belgische frank. En ook niet van vijftig miljoen. Gij wel misschien?' DOOR KRISTOF DE RYCK - FOTO BELGAIMAGE'Wat zouden uw kinderen zeggen als u uw geld zou overlaten aan een ander?' EDDY WAUTERS