Hoe zal advocaat Laurent Denis de verdediging van Jean-François Gillet aanpakken ? "We betwisten zeker het resultaat van de test niet. Het rapport van het CONI ( het Italiaans olympisch comité, nvdr) werd geanalyseerd door professor Xavier Sturbois, die lid is van het IOC, en door dokter Damien Garitte van de nationale ploeg. Allebei besloten ze dat er geen speld tussen te krijgen was.
...

Hoe zal advocaat Laurent Denis de verdediging van Jean-François Gillet aanpakken ? "We betwisten zeker het resultaat van de test niet. Het rapport van het CONI ( het Italiaans olympisch comité, nvdr) werd geanalyseerd door professor Xavier Sturbois, die lid is van het IOC, en door dokter Damien Garitte van de nationale ploeg. Allebei besloten ze dat er geen speld tussen te krijgen was. "In fysiologisch opzicht staat Gillet geboekstaafd als een gezonde speler. Zijn lichaamsgewicht nam de laatste vier jaar niet toe en zijn musculatuur is in die periode niet spectaculair geëvolueerd. Hoe is die nandrolon in zijn urine terechtgekomen ? Nandrolon kan door het lichaam zelf geproduceerd worden, al ligt de dosis bij Gillet daarvoor toch wel relatief hoog. Er blijven verschillende hypothesen mogelijk. Misschien kan het feit dat hij in Italië aan een intensief trainingsregime onderhevig is, de nandrolon in zijn bloed verklaren. Of het Italiaans klimaat dat hij niet gewoon is. Stress kan een oorzaak zijn. Ook ontwikkelde hij buikgriep in de week die aan de positieve test voorafging. Er traden uitdrogingsverschijnselen op, men heeft hem suikerwater toegediend en andere medicijnen en dit alles op voorschrift van de clubarts. Al hebben we initieel niet de intentie om de club aan te vallen." Wat staat er nu te gebeuren ? Laurent Denis : "Op donderdag 3 mei is er dus dat verhoor voor de antidopingcommissie. Ik zal die zitting niet bijwonen, omdat het daar veeleer om medische dan wel juridische kwesties zal handelen. Mijn cliënt zal daar de thesis verdedigen van een natuurlijke productie van nandrolon als gevolg van een griepopstoot in de dagen voor de positieve test. Vijf à tien dagen later zal de antidopingcommissie een advies uitspreken. Vervolgens zal Gillet voor de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond verschijnen. Pas als die een sanctie uitspreekt die we te streng vinden, zullen we ons eventueel tegen de club richten." Momenteel is Jean-François Gillet voorlopig geschorst. "De huidige periode van inactiviteit wordt afgetrokken van de duur van de schorsing die hij desgevallend opgelegd krijgt. Die voorlopige schorsing staat hoe dan ook haaks op het juridische grondbeginsel dat iemand onschuldig blijft zolang zijn schuld niet is aangetoond. Dat argument houden we alvast achter de hand, mochten we de zaak voor een burgerlijke rechtbank brengen." Ondertussen stelt Laurent Denis zich vragen over de golf van dopinggevallen in het Italiaanse voetbal. "Dit zal de mensen misschien shockeren, maar ik vind dat een sporter van hoog niveau geen herhaalde intense prestaties kan leveren zonder een bekwame medische begeleiding. Het debat dat gevoerd moet worden, moet gaan over het vastleggen van een norm. In Duitsland bedraagt de norm voor het nandrolongehalte in de urine zeven, in Italië twee voor mannen en vijf voor vrouwen. In deze en soortgelijke materies moeten wij zo vlug mogelijk tot uniformiteit komen."