De rechtbank van eerste aanleg in Brussel is Davy De Beule niet gevolgd in zijn vordering tegen de KBVB. De Beule, die op 24 augustus zijn contract met Lokeren wegens dringende redenen als verbroken beschouwde, vroeg dat de KBVB hem zijn vrijgave zou geven. De rechter echter oordeelde dat de KBVB zijn reglement correct had toegepast door dat niet te doen. De dringende reden waarop De Beule zich beriep (chantage en beroepsverbod), staat immers niet in het bondsreglement.
...

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel is Davy De Beule niet gevolgd in zijn vordering tegen de KBVB. De Beule, die op 24 augustus zijn contract met Lokeren wegens dringende redenen als verbroken beschouwde, vroeg dat de KBVB hem zijn vrijgave zou geven. De rechter echter oordeelde dat de KBVB zijn reglement correct had toegepast door dat niet te doen. De dringende reden waarop De Beule zich beriep (chantage en beroepsverbod), staat immers niet in het bondsreglement. Volgens de rechter had De Beule beter op verzoening aangestuurd in plaats van na één verwijdering uit de kern Lokeren al meteen te dagvaarden. Geheel in tegenspraak met eerdere verklaringen van voorzitter Roger Lambrecht, die dreigde De Beule desnoods een heel seizoen niet te laten spelen, noemt de rechter die verwijdering "een eenmalige beslissing" van Lokeren. Toch krijgt ook Lambrecht een veeg uit de pan : de rechter noemt zijn houding "laakbaar", doelend op de "zware druk" die hij "met alle middelen" uitoefende op De Beule om zijn contract te verlengen. In zijn slotoverweging schetst de rechter een doemscenario, mocht hij De Beule gelijk gegeven hebben : "Een inwilliging van de vordering kan meebrengen dat talrijke professionele voetballers conflicten zoeken met hun club met het oog op hun vrijheid van overgang naar een andere club, terwijl diezelfde voetballers meestal een abnormaal hoog deel uitmaken van de activa van een club. Het risico van ontwrichting van de voetbalwereld kan niet genomen worden." Geloofwaardig klonk dat niet in een week waarin nog maar eens een club (Bergen) eenzijdig het contract met zijn trainer ( Sergio Brio) verbrak, zelfs zonder dringende reden - en daar volgens sommige kranten 500.000 euro schadevergoeding voor over had (ontwrichting). In juridische kringen werd verbijsterd gereageerd : "Als voetballers weer activa worden, is de strijd van Jean-Marc Bosman een maat voor niets geweest." De Beule gaat in beroep tegen het vonnis. Zolang het hof van beroep zich niet heeft uitgesproken (ten vroegste begin 2005), mag hij niet voetballen. Meteen na het vonnis ondernam Herman Wijnants (Westerlo) een nieuwe verzoeningspoging tussen De Beule en Lokeren : "Omdat het in het belang van het hele Belgische voetbal is dat die jongen ten laatste in januari weer kan voetballen. Lambrecht is bereid tot een compromis, maar ik betwijfel of de omgeving van De Beule dat ook is." Op 20 oktober spreekt de arbeidsrechtbank van Sint-Niklaas zich nog uit over de klacht van Lokeren tegen De Beule. De club wil een schadevergoeding van zijn ex-speler wegens contractbreuk. (JH)JH