De met veel poeha aangekondigde hervormingsplannen van Jan Peeters resulteerden zaterdag uiteindelijk in een denkpiste die ieder concreet karakter mist. Dat is erg ontnuchterend voor degenen die de illusie koesterden dat er naar middelen zou gezocht worden om het voetbal naar een hoger niveau te tillen. In plaats daarvan werd het idee geopperd om eerste klasse naar veertien clubs af te slanken, een suggestie die de Profliga eerder al deed. Het voornemen om de Voetbalbond unitair te houden en vanaf derde klasse naar een opdeling te gaan in een noordelijke en zuidelijke liga mag dan binnen de oerconservatieve denkbeelden van de voetbalbond ingrijpend ogen, ook daarover was er al een tijdje formeel en informeel gefilosofeerd.
...

De met veel poeha aangekondigde hervormingsplannen van Jan Peeters resulteerden zaterdag uiteindelijk in een denkpiste die ieder concreet karakter mist. Dat is erg ontnuchterend voor degenen die de illusie koesterden dat er naar middelen zou gezocht worden om het voetbal naar een hoger niveau te tillen. In plaats daarvan werd het idee geopperd om eerste klasse naar veertien clubs af te slanken, een suggestie die de Profliga eerder al deed. Het voornemen om de Voetbalbond unitair te houden en vanaf derde klasse naar een opdeling te gaan in een noordelijke en zuidelijke liga mag dan binnen de oerconservatieve denkbeelden van de voetbalbond ingrijpend ogen, ook daarover was er al een tijdje formeel en informeel gefilosofeerd. Het Belgische voetbal heeft behoefte aan vernieuwende ideeën die ertoe bijdragen dat het product beter wordt verpakt en gepresenteerd. Die zijn zaterdag niet geformuleerd. Jan Peeters, die zijn voorstellen bescheiden een intentieverklaring noemde, bleek met zijn huiswerk heel snel klaar te zijn. Hij zei dat hij al die ideeën al een paar maanden geleden had gebundeld, maar dat pas na het behalen van het WK-ticket de tijd opportuun werd geacht om met een en ander naar buiten te treden. Ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon : grote evenementen verdringen beleidsmatige knelpunten steeds weer naar de achtergrond.Dat dreigt ook de volgende maanden te gebeuren, nu het WK alle aandacht opslorpt. Als er in een periode rond een dubbele barragewedstrijd tegen Tsjechië geen tijd kan worden vrijgemaakt om met een herstructureringsplan uit te pakken, hoe moet dat dan gebeuren in de maanden voor zo'n evenement ? In die zin kunnen de hervormingsplannen van Jan Peeters weer uitgroeien tot een maat voor niets. Zoals ook Michel D'Hooghe in het verleden veel van zijn suggesties een stille dood zag sterven. Te veel door totaal verschillende belangen gedreven mensen moeten over een en ander meebeslissen. Zolang er geen rigoureuze structurele veranderingen worden doorgevoerd, blijft een snelle besluitvorming onmogelijk. Daarin heeft de Voetbalbond trouwens ook op andere domeinen nooit uitgeblonken. Graag wordt er verwezen naar de winst die het Euro heeft opgeleverd en die onder meer zal worden gestopt in de oprichting van een nagelnieuw jeugdcentrum in Tubeke. Maar anderhalf jaar later is de eerste steen daarvoor nog altijd niet gelegd. os daarvan blijft het af te wachten in hoeverre de plannen van Peeters het voetbal een nieuwe impuls geven. Het zou alvast utopisch zijn om te denken dat de opslitsing in een sectie Betaald en Amateurvoetbal tot een sanering van ons voetbal zal leiden. Ook al zijn er in dit land te veel verenigingen die op een artificiële manier in leven worden gehouden, er is geen enkele garantie dat een eerste en tweede klasse die uit veertien clubs bestaat zoveel gezonder is dan het huidige concept.Want veel meer dan om het aantal clubs gaat het om het beleid, om een professionele werking en om het resoluut verwijderen van die amateuristische facetten die van vele verenigingen echte puinhopen maken. Voetbalclubs beschouwen zich graag als bedrijven maar blijven andere gedragscodes hanteren, ook dan als het water tot boven hun lippen komt. Dat clubs als RWDM en Eendracht Aalst in de wetenschap dat ze straks voor de licentiecommissie moeten verschijnen er de voorbije maanden in slaagden hun rsz-schuld nog te verhogen is zonder meer ontluisterend.et Belgisch voetbal is al lang ziek en in de voorstellen van Peeters zit geen remedie die tot genezing leidt. Het is vreemd dat de bondsvoorzitter een mogelijkheid tot subsidiëring naast zich neerlegt omdat hij geen splitsing wil van het profvoetbal. Als er in het verleden over iets werd gejammerd, dan over het uitblijven van overheidssteun.Hoe dan ook heeft Jan Peeters, die de voorbije weken benadrukte als bondsvoorzitter geen tussenpaus te willen zijn, laten horen over een eventuele afwijzing van zijn plannen geen conclusies te trekken. Ook dat is bizar want daarmee geeft Peeters de indruk zijn voorstellen vooraf al te ondermijnen. Het maakt de weg vrij voor die mensen die zaterdag al informeel lieten horen wat ze allemaal niet goed vonden aan de voorstellen van Peeters. Zodat er straks over een en ander ongetwijfeld verhit wordt gedebatteeerd. Waarna alles bij het oude dreigt te blijven.door Jacques Sys