Een klein duwtje in de rug kan een leven veranderen. In de zomer van 2018 helpt Luciano D'Onofrio een ex-icoon dat zich te pletter verveelt en een depressie, onzekerheden en niet weinig overgewicht met zich meesleept aan een bescheiden job als hulptrainer. Zo komt Emile Mpenza bij Antwerp terecht en stapt hij in een nieuw vak. Wanneer we hem op dat moment ontmoeten, oogt hij alles behalve zelfzeker. Is hij wel gemaakt voor dit vak?
...