Ongetwijfeld zal het Millen-incident in onze buurlanden weer tot gegniffel en gegrinnik leiden. Niet omdat het een primeur betreft - Arsenal deed het blijkbaar al eens eerder - maar wel wegens de manier waarop alle partijen zich nadien in onschuld wentelden of het initiatief aan anderen lieten. In Engeland was de zaak dezelfde dag nog uit de voeten, terwijl hier in België het Sportcomité zal beslissen. De scheidsrechter had dit incident uiteraard kunnen vermijden door het spel stil te leggen en zich van de toestand ...

Ongetwijfeld zal het Millen-incident in onze buurlanden weer tot gegniffel en gegrinnik leiden. Niet omdat het een primeur betreft - Arsenal deed het blijkbaar al eens eerder - maar wel wegens de manier waarop alle partijen zich nadien in onschuld wentelden of het initiatief aan anderen lieten. In Engeland was de zaak dezelfde dag nog uit de voeten, terwijl hier in België het Sportcomité zal beslissen. De scheidsrechter had dit incident uiteraard kunnen vermijden door het spel stil te leggen en zich van de toestand te gaan vergewissen, zoals wel meer gebeurt. Dit werd door Marc Schaessens in Sportweekend ter verdediging aangehaald, waarbij hij er gemakshalve aan voorbijging dat drie Liersespelers bij de fase betrokken waren. Me dunkt dat elk van die drie spelers het incident evenzeer als de man in het zwart had kunnen vermijden. Heeft Liersevoorzitter Gaston Vets na de match zelf voorgesteld om de wedstrijd te herspelen en heeft hij die woorden weer ingeslikt nadat hij van de scheidsrechter te horen kreeg dat er reglementair niets aan de hand was ? Dat zullen we wellicht nooit met zekerheid te weten komen. Het zou mij alleszins niet verbazen, want eigenbelang steekt te pas en te onpas de kop op in het Belgische voetbal. Toen Lierse benadeeld dreigde te worden in de Lommelaffaire, schreeuwde diezelfde Gaston Vets van de daken dat Lierse samen met enkele andere "bedreigde" ploegen "uit principe" bereid was de schulden van Lommel over te nemen. Toen bleek dat die schuld een veelvoud bedroeg van het oorspronkelijk geciteerde bedrag, zweeg hij in alle talen en bleek er van dat principe niet veel meer over te blijven. Of hoe clubleiders best even op hun tong bijten vooraleer ze zulke gedurfde uitspraken doen. Een symptoom waaraan trouwens de meeste clubleiders in België lijden. De KBVB ten slotte speelt in de afwikkeling van deze zaak nog de meest verwerpelijke rol : in plaats van zelf in actie te schieten, past hij de Dehaene-tactiek toe en pakt de problemen pas aan als ze zich voordoen - lees : als Millen een klacht indient. De bond zou beter adequaat op dit incident reageren in plaats van één keer per jaar twee teams tijdens een competitiewedstrijd te voorzien van truitjes met het opschrift Fair Play. Een andere kans die de Belgische voetbalbond liet schieten, waren de bananenincidenten van een aantal weken geleden. Internationaal werd daar wel al op gereageerd door de Uefa met een serieuze geldboete voor de betrokken club. In België echter werd er totaal geen aandacht aan geschonken. Mooie voorbeelden voor onze jeugdige voetballertjes ! Geert Van den Broeck, Reet