Vorige week werd de definitieve financiering van het Arteveldestadion, waarin AA Gent straks gaat spelen, ondertekend. Van de totale 85 miljoen euro die het project kost, wordt 43 miljoen door de stad en de club (die huurt en een deel cash inbrengt) gedragen en 42 miljoen door projectontwikkelaar Ghelamco. Omdat het WK 2018 niet naar België en Nederland komt en het aantal plaatsen van 42.000 naar 20.900 terugvalt, halveert de Vlaamse Gemeenschap de steun die ze via een ach...

Vorige week werd de definitieve financiering van het Arteveldestadion, waarin AA Gent straks gaat spelen, ondertekend. Van de totale 85 miljoen euro die het project kost, wordt 43 miljoen door de stad en de club (die huurt en een deel cash inbrengt) gedragen en 42 miljoen door projectontwikkelaar Ghelamco. Omdat het WK 2018 niet naar België en Nederland komt en het aantal plaatsen van 42.000 naar 20.900 terugvalt, halveert de Vlaamse Gemeenschap de steun die ze via een achtergestelde lening verleent van 10 naar 5 miljoen euro. "Wij hebben alles moeten uitvinden van in het begin", zegt Gents schepen van Sport Christophe Peeters. "Zoeken naar een financieel en juridisch kader. Anderen zullen profiteren van onze ervaringen, maar bij ons was er consensus in de politiek, heel Gent stond erachter én we kennen het geluk van een goede locatie want de terreinen waren al eigendom van de stad, waardoor er weinig procedures voor de Raad van State waren. Dat zal elders wel anders zijn." Twee miljoen van de door de stad gefinancierde 24,8 miljoen euro hoopt Peeters terug te verdienen door een deel van de stenen te verkopen aan supporters en sponsors in ruil voor vermelding van hun naam. "Maar dat kun je maar in gang zetten op het moment dat men ook iets zíét gebeuren." Na de te verwachten goedkeuring van de gewijzigde bouwvergunning eind januari moeten in mei de bovengrondse werken kunnen beginnen en moet het stadion speelklaar zijn voor het seizoen 2012/13. AA Gent heeft nu dus een concreet streefdoel "om een plan op te maken naar de mensen toe", zegt commercieel manager Patrick Lips. "Wie volgend seizoen een abonnement koopt, bijvoorbeeld, moet prioriteit kunnen krijgen voor een plaats in het nieuwe stadion. Trouwe abonnees moeten de eerste kans krijgen om via een virtuele voorstelling hun plaats te kiezen en daarbij bijvoorbeeld ook te zien waar hun buurman zit." Zijn budget rekent AA Gent te kunnen optrekken van 16,5 naar 25 miljoen euro door meer sponsors, meer publiek, meer horeca. "Alles krijgt meer waarde, tot je shirt toe, maar dat laatste, de horeca, wordt onze grootste troef", stelt Lips. "Dat we ook voor de gewone supporter een vipbehandeling op maat kunnen bieden. Een van onze grote doelstellingen wordt het om zo uit te groeien tot een club voor families." DOOR RAOUL DE GROOTE"De horeca wordt onze grootste troef." Commercieel manager Patrick Lips